Patiënt-gerapporteerd resultaat na een behandeling met een borstsparende procedure voor borstkanker

Psychosociaal

Onderzoek

Project promotor:
Caroline Weltens (KU Leuven)

Project partner:
UZ Leuven
€ 75.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Borstkanker treft één op acht Belgische vrouwen. Dankzij screening en onderzoek naar nieuwe therapieën is de prognose van borstkanker sterk verbeterd en is de lange termijn overleving gestegen naar 80 % [1-2]. Die evolutie brengt een nieuwe ambitie met zich mee: aandacht voor de ‘kwaliteit van (over-)leven’. Verschillende radiotherapeutische modaliteiten voor borstkanker leiden tot eenzelfde therapeutisch resultaat, namelijk dezelfde locale controle en overleving [3]. De patiënten hebben dus toegang tot verschillende radiotherapeutische behandelingen die verschillen in duur, acute toxiciteit, het laattijdig cosmetisch resultaat enz. Hoe patiënten hierin prioriteiten stellen, is niet bekend. Studies tonen aan dat de assumpties van de artsen niet noodzakelijk de voorkeur van de patiënt reflecteren [4]. Ons doel is de patiënt te betrekken in de therapiekeuze door het ontwikkelen van een beslissingsboom die patiënt-, tumor-, en behandelingskarakteristieken in rekening brengt. We voorzien een prospectieve, observationele cohortstudie over het cosmetische resultaat bij borstkankerpatiënten die op de borst bestraald worden. Het eerste doel is te analyseren in welke mate er een verschil is in het cosmetische resultaat tussen subjectieve patiënt-gerapporteerde uitkomsten, artsenscore’s en objectieve metingen op basis van foto’s. Ten tweede willen we nagaan hoe de patiënt verschillende bestralingsmodaliteiten ervaart door het evalueren van het lichaamsbeeld en de levenskwaliteit. De resultaten van deze studie hebben een rechtstreeks effect op alle borstkankerpatiënten die borstsparend behandeld worden en dus radiotherapie nodig hebben: ze worden met behulp van de beslissingsboom betrokken in de therapiekeuze. Onrechtstreeks kunnen de resultaten nuttig zijn bij andere tumorlokalisaties waarbij een keuze moet gemaakt worden tussen verschillende bestralingsmodaliteiten.

Help mee

Doe een gift!