Preklinisch onderzoek naar de rol van CD70/CD27 in colorectale kanker als een nieuw veelbelovend immuuntherapeutisch doelwit

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Patrick Pauwels (UAntwerpen)
€ 21.312Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Een tumor bestaat naast kankercellen ook uit endotheelcellen, immuuncellen en kankergeassocieerde fibroblasten (CAFs). De CAFs zijn een van de meest essentiële onderdelen van de tumormicro-omgeving en interageren sterk met de tumorcellen waardoor deze invasie en migratie kunnen realiseren. In colorectale kanker (CRC), een van de meeste voorkomende kankers wereldwijd, wordt een sterke aanwezigheid van CAFs gezien, met een lage effectiviteit van standaardtherapieën tot gevolg. Wij hebben de aanwezigheid van één specifiek eiwit, CD70, ontdekt op CAFs die sterk geassocieerd worden met een slechte prognose van de patiënt. Voorts hebben we sterke aanwijzingen dat deze CD70+ CAFs betrokken zijn bij invasie van de tumorcellen en de onderdrukking van het immuunsysteem. In dit project wil ik daarom achterhalen hoe deze CD70-expresserende CAFs de tumorcellen en immuuncellen beïnvloeden. Tot slot wil ik onderzoeken of het gebruik van een CD70-blokkerend antilichaam tot een nieuwe therapie kan leiden voor patiënten met CRC.

Help mee

Doe een gift!