Pro-Rentree - kom op voor werk bij kanker

Psychosociaal

Zorg

Project promotor:
Ariane Gheysen (FeGOB vzw)

Project partners:
Jobcentrum vzw
Ugent
Azertie/IGL
GOB-Arbeidskansen vzw
Compaan-Job&Co vzw
De Winning vzw
De Ploeg vzw
Synkroon vzw
Job-Link vzw
€ 341.516Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Om werkgevers te voorzien van antwoorden op hun vragen en hen te ondersteunen in het uitzetten van een concreet HR beleid, dat aandacht heeft voor wie tijdens/na kanker terugkeert naar het werk, willen we een trainingsaanbod doen waar iedere Vlaamse werkgever beroep op kan doen. We bieden in de vorm van een training + toolkit/website handvaten aan om om te gaan met de vele dilemma’s die zich stellen. Doelstellingen 1. Duidelijke informatie bieden over de uitgebreide impact van kanker (en de behandeling) op een werknemer en de werkomgeving. In bijlage 2 vindt u een ruime beschrijving van de verschillende thema’s die aan bod kunnen komen en een impact hebben. Deze thema’s zijn geselecteerd uit ervaringen van de verschillende betrokken partners, zowel in de ondersteuning van hun cliënten als uit de ervaring met medewerkers met kanker. 2. Tools, handvaten bieden zodat werkgevers een re-integratiebeleid kunnen uitstippelen en een degelijke ondersteuning aan hun werknemers kunnen bieden. We bieden een antwoord op de vragen: “Wat te doen als mijn bedrijf en dus mijn werkvloer geconfronteerd wordt met (een collega) met kanker?” De do’s en don’ts. Hoe kan ik die aanpassen aan de in mijn bedrijf heersende bedrijfscultuur? En hoe zorg ik ervoor dat ik dit op een passende manier kan overbrengen naar al mijn werknemers? Wat kan en mag op wettelijk vlak? 3. Training in kleine groepen zodat uitwisseling van eigen ervaringen, goede praktijken en tips mogelijk is. We engageren ons om de opleiding op een interactieve manier aan te pakken zodat werkgevers zich gehoord voelen in hun noden en zij met concrete vragen in de opleiding terecht kunnen. Aanbod – thema’s in de training Een uitgebreide beschrijving van het aanbod is te vinden in bijlage 2. De mate waarin deze thema’s aangeraakt worden, dan wel diepgaander besproken wordt, wordt in de loop van het project verder bepaald, afhankelijk van de feedback en bijsturing van oa de stuurgroeppartners en concrete vragen van werkgevers. 1. Fysieke impact van kanker 2. Psychologische impact van kanker 3. Relationele impact van kanker 4. Financiële impact van kanker voor de werknemer 5. Impact van kanker op de werkvloer 6. Realiseren van een werkhervattingsbeleid en re-integratietraject 7. Sensibilisering, preventie van kanker op de werkvloer.

Help mee

Doe een gift!