Radiotherapie voor medisch inoperabele patiënten met rectumkanker: naar een geïndividualiseerde aanpak op basis van het moleculair / immunologisch profiel.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZ Brussel
Van 01 oktober 2013 tot 30 september 2017
€ 310.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Preoperatieve radiotherapie in combinatie met chemotherapie is de standaardbehandeling voor patiënten met een locoregionaal gevorderde rectumkanker. Het toevoegen van chemotherapie aan de preoperatieve radiotherapie verbetert de respons op de behandeling en verhoogt zo het aantal anus sparende interventies, zonder invloed op de overleving, maar ten koste van digestieve toxiciteit. De dienst radiotherapie van het UZ Brussel heeft deze neveneffecten de afgelopen jaren significant verminderd door (1) de introductie van hoge precisie radiotherapie (intensiteitsgemoduleerde en beeldgeleide radiotherapie — IMRT / IGRT) en door (2) de chemotherapie te vervangen door een gefocusseerde bestralingsboost. Ons huidig onderzoeksprogramma gaat een stap verder en exploreert radiotherapieschema’s met curatieve intentie bij medisch inoperabele patiënten. Deze groep patiënten is progressief aan het toenemen met de vergrijzing van de bevolking en de ontluikende screeningsprogramma’s voor darmkanker. We zullen deze patiënten behandelen met een combinatie van hoge precisie radiotherapie, contact radiotherapie en per orale chemotherapie (capecitabine). Het doel van deze onderzoeksaanvraag is om bij deze inoperabele patiënten een gedetailleerde moleculaire en immunologische profilering te verrichten. We wensen een profiel op te stellen van patiënten die gevoelig zijn voor chemo/radiotherapie en een jaar na de behandeling geen tekens van ziekte meer vertonen. In een volgende stap wensen we bij operabele patiënten met gunstig profiel initieel chemo/radiotherapie aan te bieden, en de vaak mutulerende heelkunde in reserve te houde

Help mee

Doe een gift!