Studie naar belangrijke biologische factoren betrokken bij de uitzaaiing van borstkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 juli 2014 tot 30 juni 2018
€ 150.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Ondanks de steeds doeltreffendere behandelingen van borstkanker is het nog steeds een feit dat ongeveer 20-30% van alle patiënten vroeg of laat, vaak pas na vele jaren, hervalt en uiteindelijk overlijdt aan de ziekte. Bij deze patiënten zijn er dus gedurende al deze tijd latent residuele tumorcellen aanwezig geweest die op een gegeven ogenblik aanleiding geven tot metastase ontwikkeling. Hoewel er een aantal prognostische parameters beschreven zijn die duidelijk gecorreleerd zijn met herval (bvb. tumortype- en grootte, lymfeklieraantasting, leeftijd), blijft het voor de klinisch oncoloog toch zeer moeilijk om voor een individuele patiënt het risico op residuele ziekte/metastasen in te schatten. Er is dus nog steeds nood aan bijkomende diagnostische biomerkers die ons reeds bij diagnose iets kunnen vertellen over de kans op residuele ziekte en herval en aldus kunnen bijdragen tot de identificatie van hoog-risico patiënten. In dit onderzoeksproject zullen wij in een populatie van borstkanker patiënten 4 biologische aspecten bestuderen die nauw betrokken zijn bij het metastaseringsproces: microRNAs (miRNAs), chemokines, fragile X mental retardation protein (FMRP) en Fibroblast Growth factor pathway (FGF). We zullen in patiënten met metastasen en patiënten die na lange opvolging geen metastasen ontwikkeld hebben, deze biologische fenomenen bestuderen. We hopen meer inzicht te krijgen in het metastaseringsproces, en op die manier nieuwe aanknopingspunten te vinden voor behandeling, zodat we bij de hoog risico patiënten ook herval kunnen voorkomen.

Help mee

Doe een gift!