Therapeutische vaccinatie met boodschapper ribonucleïnezuur van humaan papilloma virus geïnduceerde intraepitheliale kanker van de baarmoederhals: een basis voor ruimere toepassing

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
VUB
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 oktober 2013 tot 30 september 2016
€ 439.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Verscheidene kwaardaardige aandoeningen, zoals deze van de baarmoederhals, de vulva, de penis en anus, maar ook een groot aantal van de hoofd en halskankers, worden veroorzaakt door oncogene humaan papilloma virussen (HPV). De actueel gebruikte behandelingen zijn niet steeds doeltreffend en zijn niet zonder neveneffecten die de levenskwaliteit van de patiënt negatief beïnvloeden. De vaccins die recent werden gepromoot zijn zeer actief in de preventie van infectie met oncogene HPVs, doch hebben geen effect eens de persoon werd besmet. Een daling van het aantal HPVgeïnduceerde premaligne en maligne aandoeningen zal zich pas over decenia manifesteren indien de dekkingsgraad zeer hoog wordt gehouden. Dit projectvoorstel beoogt de ontwikkeling van een ‘therapeutisch vaccin’ gebaseerd op boodschapper ribonucleïnezuur (mRNA) bij vrouwen met een intraepitheliale kanker van de baarmoederhals. Dit voorstel dient aanzien te worden als een ‘proof-of-concept’ of een aanloop naar bredere toepassingenzoals bij orofarynegeale en baarmoederhals kanker. De toepassing van mRNA-gebaseerde vaccinatie zou een eerste toepassing zijn van deze immunisatiestrategie in België. In een fase I klinische studie wensen we de haalbaarheid en toxiciteit van mRNA immunisatie te onderzoeken. Tevens zullen we nagaan of deze wijze van immunisatie effectief leidt tot de beoogde respons van het afweersysteem en of deze behandeling leidt tot het elimineren van de oncogene doelwit virussen.

Help mee

Doe een gift!