Verbetering van prognose van pediatrische patiënten met neuroblastoom door participatie in SIOPEN neuroblastoma studies, aanbieden van hoog-kwalitatieve zorgen, snelle toegang tot innovatieve behandelingen en baanbrekend onderzoek door samenwerkin

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Geneviève Laureys (UZGent)

Project partners:
UAntwerpen
UZA
UZ Brussel
UZ Leuven
€ 644.548Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Neuroblastoom, een kindertumor die ontstaat in voorlopercellen van het sympathisch zenuwweefsel, is een heterogene ziekte met wisselend verloop. Sommige patiënten met neuroblastoom genezen met soms geen of minimale behandeling, andere patiënten overlijden ten gevolge van de ziekte niettegenstaande gecombineerde intensieve behandelingen (chemotherapie, operatie, radiotherapie, stamceltransplantatie, immunotherapie ...). Neuroblastoom maakt 7 % uit van alle kindertumoren, maar is wel verantwoordelijk voor een significant aantal van de sterftegevallen door kanker op kinderleeftijd. Kinderen jonger dan 18 maanden of patiënten waarbij de ziekte nog in een laag stadium is, hebben zeer goede overlevingskansen; jammer genoeg zijn het vaak klachten ten gevolge van uitzaaiingen die aanleiding geven tot het stellen van de diagnose. Dit is het geval in bijna de helft van de patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat ook de karakteristieken van de tumor zelf, en niet alleen stadium en leeftijd, belangrijk zijn in het voorspellen van het gedrag van de tumor. Toch is het nog onvoldoende gekend waarom sommige patiënten met goede karakteristieken toch hervallen. Ook genezen een aantal patiënten met slechte tumorkarakteristieken en uitgezaaide ziekte. Indien we bij deze laatste groep onderscheid zouden kunnen maken tussen patiënten die zullen genezen, zullen hervallen of niet zullen antwoorden op de behandeling, dan zou een aangepaste of zelfs experimentele behandeling kunnen gegeven worden. Het is ook nog niet voldoende onderzocht welke behandeling best gegeven wordt na herval van neuroblastoom. Alle Vlaamse universitaire diensten pediatrie en hemato-oncologie werken mee aan dit onderzoek. Het bestaat uit drie onderdelen: 1) Onderzoek naar kenmerken van het neuroblastoom die beter het gedrag van de tumor voorspellen, bij diagnose en tijdens behandeling; 2) Onderzoek naar beste behandeling voor neuroblastoom, bij diagnose, bij herval of resistente ziekte door uitvoeren van klinische studies. In alle deelnemende Vlaamse centra worden alle gegevens (histologie, beeldvorming, radiotherapie, chirurgie ...) verwerkt en op een gemeenschappelijke manier beoordeeld. Internationale samenwerking is noodzakelijk om resultaten van eenzelfde behandeling volgens risicogroep te kunnen vergelijken bij een voldoende aantal patiënten; 3) In het laboratorium wordt tumorweefsel van patiënten met herval onderzocht, waarbij innovatieve medicaties worden uitgetest en wordt nagekeken of de tumor een profiel vertoont waaruit kan afgeleid worden dat er aangrijpingspunten zijn waartegen nieuwe medicaties kunnen getest of ontwikkeld worden. Onze hoop is dat dit onderzoek zal bijdragen tot het geven van een behandeling die meer aangepast is aan de karakteristieken van het neuroblastoom en aldus zal leiden tot verbetering van de genezingskansen voor een aantal patiënten met op dit moment nog infauste prognose.

Help mee

Doe een gift!