Vermindering van achteruitgang van het geheugen door profylactische bestraling door het vermijden van de hippocampusregio in de hersenen Een gerandomiseerde fase III-studie bij patiënten met kleincellige longkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZ Leuven
Van 01 januari 2014 tot 31 december 2017
€ 210.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Profylactische of “preventieve” bestraling van de hersenen (profylactische craniële irradiatie of PCI) leidt tot een lagere kans op uitzaaiingen bij patiënten met kleincellige longkanker in elk stadium. PCI heeft echter ook bijwerkingen waarvan de achteruitgang van het geheugen het belangrijkste is. Deze vermindering van het geheugen is al maximaal drie tot vier maanden na PCI. Er zijn goede argumenten dat de achteruitgang van het geheugen wordt veroorzaakt door bestraling van specifieke gebieden in de hersenen, de zogenaamde hippocampus. Studies bij patiënten suggereren dat wanneer de dosis op de hippocampus drastisch verminderd wordt, de geheugenfuncties gespaard kunnen worden. In deze gerandomiseerde studie gaan we patiënten met kleincellige longkanker verdelen in twee groepen: een die de gewone PCI krijgt en de andere waarbij de hippocampus wordt vermeden. Vier maanden na PCI wordt de geheugenfunctie gemeten. Het doel is om voor het eerst te kunnen aantonen dat het vermijden van de hippocampus baat heeft voor het geheugen van de patiënt. Daarnaast meten we belangrijke zaken voor de patiënt zoals zijn levenskwaliteit, vermoeidheid en overleving. Ook de kostprijs van deze therapie wordt meegenomen zodat de kosten en baten adequaat berekend kunnen worden. Ten slotte wordt aan de hand van magnetische resonantie (beeldvorming) nagegaan of er na radiotherapie structurele en functionele veranderingen in de hersenen optreden die meer inzicht kunnen geven in de verminderde werking van het geheugen. Dat zal ons toelaten om in een latere fase nog beter de bijwerkingen van PCI te kunnen verminderen.geheugen wordt veroorzaakt door bestraling van specifieke gebieden in de hersenen, de zogenaamde hippocampus. Studies bij patiënten suggereren dat wanneer de dosis op de hippocampus drastisch verminderd wordt, de geheugenfuncties gespaard kunnen worden.

Help mee

Doe een gift!