Voorkomen van onderbehandeling door middel van real-time monitoring van asparaginase therapie bij kinderen met acute lymfatische leukemie en de identificatie van host-genetische variaties die de effectiviteit van asparaginase therapie beïnvloeden.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Barbara De Moerloose (UZGent)
Van 01 november 2015 tot 31 oktober 2019
€ 415.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Asparaginase is een therapeutisch eiwit dat al decennia lang een essentiële bijdrage levert aan het succes van de behandeling van kinderen met leukemie. Toch is er weinig bekend over wat er met het medicijn gebeurt nadat het is toegediend aan de patiënt. Hoewel alle patiënten met dezelfde dosering worden behandeld, varieert de uiteindelijke concentratie in het lichaam van iedere patiënt sterk. Omdat niet alleen de effectiviteit van deze therapie maar ook de bijwerkingen samenhangen met een juiste dosering, is het noodzakelijk om meer te weten over hoe het lichaam omgaat met dit medicijn. In het eerste deel van dit project zullen we gedurende de hele behandeling in 'real-time' (ogenblikkelijk) asparaginase activiteit en asparaginase antilichamen bepalen in het serum. Dit laat toe om waar nodig de behandeling met asparaginase op elk moment aan te passen (bv. veranderen van asparaginase preparaat indien er neutraliserende antilichamen worden aangetroffen). Aan de hand van een correlatie tussen de asparaginase activiteit, het klinische beeld en bepaalde bloedwaarden hopen we een beter inzicht te krijgen in het optimale behandelingsschema van asparaginase, daarbij rekening houdend met een zo groot mogelijke effectiviteit van het medicijn, zonder daarbij in te boeten op vlak van bijwerkingen. In het tweede luik van dit project willen we bepalen onder welke omstandigheden (bv. welke grootorde van asparaginase activiteit in het serum) een voldoende asparagine-depletie optreedt in het hersenvocht. In het laatste luik van dit project willen we ten slotte in kaart brengen welke de aangeboren factoren zijn (eigen aan de behandelde patiënt) die een belangrijke mate bepalen hoe snel klaring zal plaatsgrijpen, of een patiënt sneller antilichamen zal ontwikkelen, en of specifieke zichtbare allergische reacties zu llen plaatsgrijpen. Immers, deze informatie levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van behandelingsprotocollen die zijn toegespitst op de individuele patiënt.

Help mee

Doe een gift!