Wilms’ tumor (WT1) antigeen-gerichte dendritische celvaccinatie ter voorkoming van herval bij patiënten met acute myeloïde leukemie: een multicentrische, gerandomiseerde fase II studie

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Zwi Berneman (UZA)

Project partners:
UZGent
ZNA Stuivenberg
Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen
GZA Sint-Augustinus
Gasthuiszusters Antwerpen VZW
AZ Delta
€ 990.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Voor patiënten met acute myeloïde leukemie is er een sterke nood aan een nieuwe behandelingsmethode met een lage toxiciteit die de overleving kan verbeteren door herval te bestrijden. Dendritische cellen zijn de generaals van het immuunsysteem die de dodercellen in de witte bloedcellen kunnen aanzetten om kankercellen te elimineren. Wij ontwikkelden een nieuwe vorm van kankerimmuuntherapie, waarbij dendritische cellen opgeladen werden met het kankereiwit Wilms’ tumor 1 en verschillende keren toegediend werden na de standaardbehandeling bij dertig patiënten met acute myeloïde leukemie. Deze immuuntherapie leidde tot verbeterde overleving en aantoonbare antileukemische effecten zonder ernstige nevenwerkingen. In dit project onderzoeken we deze therapie verder in een grotere groep patiënten, waarbij 138 patiënten met acute myeloïde leukemie met hoog risico op herval willekeurig verdeeld worden over een behandelingsgroep en een controlegroep. Vijf Vlaamse centra zijn betrokken bij de rekrutering van de patiënten. De dendritische celvaccins worden gegenereerd in het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het belangrijkste doel van de studie is te onderzoeken of deze dendritische celvaccinatie toegediend na de standaardbehandeling, herval kan voorkomen of uitstellen en leidt tot verbeterde overleving. Daarnaast worden de tumormerker Wilms’ tumor 1 en immuunactivatie gemeten in de twee groepen om het effect van de therapie ook moleculair en immunologisch te kunnen beoordelen.

Help mee

Doe een gift!