Zorghuis Oostende

Psychosociaal

Zorg

Project partner:
Zorghuis Oostende
€ 164.150Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Het Zorghuis Oostende (gestart in 2009 o.m. met financiële impuls van KotK: €35.000 uit campagne 04-05), is een bijna-thuis huis voor kankerpatiënten die er tijdens de oncologische behandeling alleen voorstaan en/of voor wie de mantelzorg tijdelijk of permanent onvoldoende is. Het project wordt vooral gedragen door een ploeg enthousiaste vrijwilligers (circa 35 personen). Er is dag‐ en nachtopvang en de verblijfsduur wordt enkel bepaald door de medische en psychosociale toestand van de gast. Het betreft pure opvang in een “bijna-als‐thuis” huis waar, naast het verstrekken van de basisnoden (slapen, eten, drinken, persoonlijke hygiëne), veel aandacht gaat naar de mentale ondersteuning van de gasten zodat deze de moed blijven vinden om door te gaan met hun behandeling. Er worden geen medische handelingen gesteld. Deze worden verder verstrekt door de eigen artsen en thuisverpleegkundigen. Bij het optimaliseren van de zorgverlening botst het project tegen het plafond van de mogelijkheden: het kleine en knusse appartement met drie kamers volstond in de beginjaren maar blijkt thans niet meer te beantwoorden aan de behoeften qua ruimte, hygiënische voorwaarden en privacy. Het benaderen en overtuigen van de potentiële doorverwijzers (oncologen, oncologische centra, huisartsen, sociale diensten, ziekenfondsen, thuiszorgdiensten, …) vergt tijd en een strategische aanpak, zeker met het oog op het uitbreiden van het zorghuis-concept in andere regio’s (ism Zorghuis Gent). Het financieel gezond houden van het initiatief blijft een continue bekommernis: als gewild laagdrempelig sociaal project (alleenstaande kankerpatiënten worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met financiële problemen!) kan het project niet overleven op de gevraagde dagvergoeding (momenteel 33 € per dag). Het totaal van de dagvergoedingen tekenen voor ongeveer 25% van het budget. De overige 75% zijn afkomstig van giften, sponsoring, organisaties, … Zorghuis Oostende is er gelukkig wel in geslaagd om na 2 jaar bestaan een toelating te bekomen tot het afleveren van fiscale kwijtschriften voor ontvangen giften. Gesterkt door de ervaringen van de afgelopen jaren en overtuigd van het nut van het concept heeft het team van Zorghuis Oostende, met de hulp van een consultant (VZW Samman) een ambitieus actieplan opgesteld voor de jaren 2015 ‐2020. Om dit plan te kunnen uitvoeren en het concept “Zorghuis” definitief op de kaart te zetten in Oostende maar ook op meerdere plaatsen in Vlaanderen is een substantiële financiële duw nodig.

Help mee

Doe een gift!