Steun aan onderzoek

Kom op tegen Kanker investeert sterk in kankeronderzoek, zowel psychosociaal als biomedisch. Op die manier wil de organisatie bijdragen tot grotere genezingskansen voor mensen met kanker en een beter comfort van de patiënt. De onderzoekers die de voorbije jaren financiële steun kregen van Kom op tegen Kanker, kunnen mooie resultaten voorleggen.

VOOR ONDERZOEKERS:  u kunt uw eigen onderzoeksproject beheren.
Klik HIER.

Psychosociaal onderzoek

11 projecten ter waarde van € 1.475.499 in 2015

Kom op tegen Kanker streeft ernaar de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt te helpen verbeteren. Daarom promoot Kom op tegen Kanker innoverend psychosociaal onderzoek. Dat onderzoek ligt aan de basis van de verbetering van de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving.

Kom op tegen Kanker werkt op die manier mee aan de kennisopbouw met betrekking tot de psychosociale gevolgen van kanker enerzijds en tracht anderzijds op een wetenschappelijk verantwoorde manier de weg vrij te maken naar zorgverbetering en/of -vernieuwing.

Biomedisch onderzoek

47 projecten en beurzen ter waarde van € 10.318.473 in 2015

Kom op tegen Kanker steunt innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid en/of de farmaceutische industrie.

Kom op tegen Kanker financiert onderzoeksprojecten en onderzoeksbeurzen.

 

Steun aan EORTC - 78.000 euro

De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) is een belangrijke speler in het internationaal academisch kankeronderzoek. EORTC zet hoogstaande, internationale klinische trials op die vandaag in zo’n 30 landen lopen. Het gaat steeds om toegepast kankeronderzoek dat de behandeling van de patiënt direct kan verbeteren. Het onderzoek dat EORTC coördineert en uitvoert, is volledig in lijn met de filosofie van Kom op tegen Kanker voor steun aan niet-commercieel, academisch, patiëntgericht onderzoek (onder meer toegepast onderzoek naar therapeutische strategieën voor zeldzame tumoren, vergelijkend onderzoek tussen verschillende behandelingsopties, neveneffecten van behandelingen ...).

  • In samenwerking met de EORTC steunt Kom op tegen Kanker het ‘Fellowship Emmanuel van der Schueren’, dat werkt rond kwaliteitsbewaking in de radiotherapie. Omdat er aan radiotherapie geen medicatie te pas komt, maakt de industrie er onvoldoende geld voor vrij. Kom op tegen Kanker bekostigt jaarlijks met 28.000 euro een fellow (onderzoeker) bij de EORTC. Dankzij het fellowship is er de voorbije jaren belangrijke vooruitgang geboekt in de radiotherapie. In 2014 werd het fellowship bij de EORTC toegekend aan dr. André Branquinho.
  • Kom op tegen Kanker steunt de EORTC ook met een jaarlijkse toelage van 50.000 euro om voldoende bestaffing te voorzien zodat het centraal datamanagement voor diverse internationale trials flexibel kan worden opgenomen.

Leerstoel

Kom op tegen Kanker organiseert een leerstoel om de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het kankeronderzoek tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen.

De leerstoel geeft een wetenschapper de mogelijkheid de resultaten van zijn innoverend onderzoek te presenteren voor collega-wetenschappers aan de verschillende Vlaamse universiteiten. De leerstoel krijgt elk academiejaar een andere invulling en kan betrekking hebben op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, toegepast kankeronderzoek en psychosociaal oncologisch onderzoek, inclusief palliatieve zorg.

  • De huidige titularis van de leerstoel voor biomedisch onderzoek is de jonge onderzoekster Katleen De Preter, postdoctoraal onderzoeker bij het FWO en 10 % hoofddocent aan de UGent. Dankzij de leerstoel kan zij haar onderzoek voorstellen aan de andere Vlaamse Universiteiten met als bijkomend doel actief de beschikbare expertise in de diverse genomische bio-informaticadomeinen in kaart te brengen en samenwerkingen te initiëren of te versterken.
  • De leerstoel voor psychosociaal onderzoek gaat in 2015-2016 naar Dr. Tine Vervoort. Zij werkt rond het thema 'Psychosociale dimensies van pijn in de context van kanker bij kinderen'. Ze heeft de voorbije jaren een theoretisch en klinisch informatief onderzoeksprogramma uitgewerkt waarbij de rol van de sociale context (ouders, artsen, verpleegkundigen) als determinant van pijnervaring bij kinderen systematisch in kaart wordt gebracht. Pijn is immers geen geïsoleerde ervaring.

Vraag financiële steun aan Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan biomedisch en psychosociaal onderzoek. Voor biomedisch onderzoek vindt een keer per jaar een projectoproep plaats. Onderzoekers kunnen een onderzoeksproject indienen dat beantwoordt aan een voorafbepaald innovatief thema. Daarnaast is er - ook al een keer per jaar - een beursoproep. Bij psychosociaal en sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen projecten het hele jaar door ingediend worden.

Er is een nieuwe call voor onderzoeksprojecten.
- de oproep start op 12 juli 2016, de deadline is 26 september 2016 -

Klik hieronder op de pijl voor meer info.

Kom op tegen Kanker steunt onderzoeksinitiatieven die de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt op psychosociaal of sociaal vlak verbeteren. Hebt u een dergelijk initiatief in de steigers staan? Klik op de pijl voor meer info en om een aanvraag in te dienen.

 

Biomedische beurzen

Onderzoeksbeurzen voor doctoraatsonderzoekers en postdoctorale onderzoekers.
De vorige call werd op 16 mei afgesloten.

Binnenkort vindt u hier een nieuwe call

 

Help mee

Doe een gift!