Luk,

Projectcoördinator Zorg provincie Antwerpen

‘Een van de uitdagingen voor de toekomst is een betere transmurale zorg. Transmuraal betekent letterlijk ‘over de muren’. De zorg buiten het ziekenhuis dus. Tijdens een opname in het ziekenhuis word je goed omringd en opgevolgd, maar na de opname of wanneer je niet in het ziekenhuis wordt verzorgd, is dat niet altijd het geval. Vaak valt men in een zwart gat en komt men praktisch of emotioneel in de problemen. In het ziekenhuis kan de sociaal werker je wegwijs maken. Thuis moet je zelf uitzoeken waar je recht op hebt of waar je terechtkan. Ook de communicatie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg of huisarts verloopt niet altijd optimaal. Zo kan een situatie snel escaleren.

Mensen die bijvoorbeeld af en toe naar het dagziekenhuis komen voor een behandeling, hebben weinig contact met de hulpverleners daar. Ze houden zich sterk en gaan terug naar huis zonder dat hun vragen of angsten zijn gehoord. Die mensen vallen door de mazen van het net. Dat willen wij voorkomen. Met Kom op tegen Kanker plaatsen we alle betrokken partijen in de zorg op een platform om samen te kijken hoe het beter kan, voor iedereen. Staat het project op poten, dan kan het uitgerold worden en gekopieerd in andere regio’s. Werkt het ook daar, dan kunnen we het beleid beïnvloeden. Zo willen we blijven inspireren, met kennis van zaken. Je kan niet alle mensen redden maar je kan wel iets doen bewegen in een systeem. Daar ga ik voor.’