Goed verzekerd actievoeren

Goed verzekerd actievoeren

We wensen het niemand toe, maar het kan iedereen overkomen: een valpartij, auto-ongeval of ander ongeval terwijl je actievoert. In welke gevallen ben je verzekerd via Kom op tegen Kanker en in welke moet je zelf initiatief nemen om je te laten verzekeren? We zetten de scenario’s en aandachtspunten voor jou op een rij.


Scenario 1: je verkoopt mee azalea’s

Tijdens het Plantjesweekend ben je als actievoerder via Kom op tegen Kanker verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De auto of bestelwagen waarmee je je verplaatst om plantjes te verkopen of te leveren, is omnium verzekerd via Kom op tegen Kanker.

Bijzondere polisvoorwaarden van de omniumverzekering:

 • De omniumverzekering is niet van toepassing voor voertuigen die al verzekerd zijn in volledige omnium.
 • Wordt als verzekerd voertuig beschouwd: de personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtwagen die in België ingeschreven is op naam van de actievoerder of van een bij hem of haar inwonend gezinslid.
 • De cataloguswaarde van het verzekerde voertuig mag maximaal 50.000 euro bedragen. Een voertuig met een hogere cataloguswaarde is niet verzekerd.
 • De vergoeding bij de regeling bij gedeeltelijke schade en totaal verlies bedraagt maximaal 25.000 euro.
 • De belasting op inverkeerstelling (BIV) is niet mee verzekerd.
 • Bij een schadegeval, diefstaf of poging tot diefstal is een franchise van 300 euro van toepassing (600 euro als er geen gekende tegenpartij is, tenzij uit het proces-verbaal blijkt dat er vluchtmisdrijf of vandalisme gepleegd werd). Voor sportwagens en cabriolets is een franchise van 600 euro van toepassing (1.200 euro als er geen gekende tegenpartij is).
 • Bij het breken van ruiten of van het doorzichtig deel van het dak is een franchise van 200 euro van toepassing tenzij de herstelling wordt uitgevoerd door een hersteller die de verzekeraar hiervoor heeft erkend. In dat laatste geval geldt een franchise van 0 euro.
 • Bij brand, ontploffing of bluswerken, natuurgeweld, vallen van luchtvaartuigen (of delen ervan) of botsing met loslopende dieren of vogels bedraagt de franchise 0 euro.

Heb je nog vragen over de verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid of de omniumverzekering? Neem dan contact op met Roland Minnoy, roland.minnoy@komoptegenkanker.be, 02/ 431 08 77
 

Scenario 2: je fietst mee tijdens de 1000 km

Tijdens de 1000 km ben je als fietser via Kom op tegen Kanker verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

Opgelet:

 • Je bent alleen maar verzekerd tijdens het hemelvaartweekend, dus niet tijdens de trainingsritten vooraf.
 • Je bent alleen verzekerd voor lichamelijke ongevallen, niet voor stoffelijke schade aan je fiets.
   

Scenario 3: je organiseert een andere actie

Voor andere acties ben je niet verzekerd via Kom op tegen Kanker. Je kan je actiecomité via jouw provinciebestuur en met de steun van de Nationale Loterij gratis laten verzekeren bij Belfius. In Brussel kan je dezelfde verzekering aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De gratis verzekering vrijwilligerswerk dekt burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand en schade aan toevertrouwde goederen (tot maximum 25.000 euro). Dat kan materiaal zijn dat je gehuurd hebt (bijv. een tent) of dat een van de vrijwilligers heeft meegebracht (bijv. eigen muziekinstallatie).

Opgelet:

 • Je moet de verzekering aanvragen als feitelijke vereniging, als vzw of als plaatselijke afdeling van een overkoepelende vzw. Als individu is het niet mogelijk een verzekering vrijwilligerswerk aan te vragen.
 • Je kan pas vanaf het jaar waarin je 16 wordt, gebruikmaken van deze verzekering. Actievoerders die jonger zijn, zijn dus niet verzekerd!
 • Deze verzekering dekt alleen de vrijwilligers en dus niet de deelnemers aan je activiteit.
 • De polis dekt 100 vrijwilligersdagen per jaar. Eén vrijwilligersdag is elke dag waarop één vrijwilliger verzekerd is. Je actiecomité kan ook een tweede en eventueel derde pakket van 100 dagen bijkopen. Voorbeeld: je organiseert een eetfestijn op zaterdag en zondag met 60 vrijwilligers. Dat wil zeggen dat je 120 vrijwilligersdagen nodig hebt (60 personen die twee dagen helpen), dus moet je een pakket van 100 vrijwilligersdagen bijkopen. Het contingent vrijwilligersdagen geldt per kalenderjaar. Niet-gebruikte vrijwilligersdagen kan je niet overdragen naar een volgend kalenderjaar. Lees hier hoe je 100 of 200 extra vrijwilligersdagen kan aankopen.

Meer lezen over de gratis verzekering vrijwilligerswerk (algemeen)

Meer lezen over de polis en waarborgen gratis verzekering vrijwilligerswerk.

Veelgestelde vragen over de gratis verzekering vrijwilligerswerk.

 

Hoe vraag je de gratis verzekering vrijwilligerswerk aan?

STAP 1: vraag je erkenning aan als vrijwilligersorganisatie. Dat doe je bij je provinciebestuur of (als je actievoert in Brussel) bij de dienst sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Opgelet: wees op tijd met je aanvraag! Hou er rekening mee dat er tussen het tijdstip van jouw aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt meegedeeld, zes weken kunnen liggen.

STAP 2 (nadat je een positieve reactie hebt gekregen op je erkenningsaanvraag): log in bij Belfius Verzekeringen met je erkenningsnummer. Daar geef je de concrete activiteiten aan van je comité (wat, wanneer, hoeveel vrijwilligers werken mee …). Opgelet: registreer de te verzekeren activiteit minstens drie werkdagen voor ze plaatsvindt!
STAP 3: je hebt van Belfius een bevestiging van aanvaarding ontvangen. Vanaf dan zijn je vrijwilligers verzekerd. Heb je geen bevestiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met Belfius Verzekeringen op het nummer 02/286.66.19.

 

Waarop letten bij de voorbereiding van je actie?

 1. Verzeker je voor de volledige duur van je evenement, inclusief opbouw en opruim.
 2. Heb je voor je actiecomité de gratis verzekering vrijwilligerswerk (zie hierboven) afgesloten? Vul dan ten laatste drie dagen voor elke activiteit het onlineformulier op de website van Belfius Verzekeringen in.
 3. Huur je een zaal of een gebouw? Check eerst of er een verzekering in het huurcontract van de zaal inbegrepen is en wat die precies wel en niet dekt. Is er geen verzekering, dan zal de overeenkomst je meestal verplichten om je zelf te verzekeren tegen 1) brand, 2) schade aan de zaal, het meubilair en ander materiaal en 3) schade aan de deelnemers van je evenement.

  Tips:
  - Informeer of je je hiervoor kan laten verzekeren via de gemeente, parochie, adviesraad of koepelorganisatie (bv. Okra, Femma …) waarmee je eventueel samenwerkt.
  - Of laat je actie sponsoren door een verzekeringsmakelaar die deze verzekering in natura schenkt.

 4. Huur je een tent? Sluit dan zeker de gratis verzekering vrijwilligerswerk (zie hierboven) af! De waarborg van deze verzekering omvat ook de schade aan een geleende tent. Sluit bijkomend een verzekering af voor schade aan de deelnemers.
 5. Organiseer je een groot evenement? Maak dan in overleg met brandweer en politie een veiligheidsplan op.
 6. Heb je geen verzekering afgesloten voor de deelnemers van je evenement? Communiceer dan duidelijk aan de ingang en op de deelnameformulieren dat deelnemen op eigen risico is.

 

Waarop letten tijdens je actie?

 1. Neem alle mogelijke voorzorgen om ongevallen te voorkomen.
 2. Bescherm je goed, bijvoorbeeld met handschoenen en veiligheidsschoenen als je zware lasten draagt. Fiets je mee met de 1000 km? Vergeet dan zeker je fietshelm niet op te zetten!
 3. Stel geen daden die gevaar opleveren voor jezelf, de andere vrijwilligers of de deelnemers.

   

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Tijdens het Plantjesweekend of de 1000 km: neem zo snel mogelijk contact op met Peter De Groof, 02/225.83.93, peter.degroof@komoptegenkanker.be.
 2. Tijdens een andere actie: meld de schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Wie de gratis verzekering vrijwilligerswerk heeft afgesloten, meldt het schadegeval via het onlineformulier op de website van Belfius Verzerkeringen.
 3. Hou alle foto’s, documenten en facturen goed bij en geef ze zo snel mogelijk door aan je verzekeraar.

 

Welke verzekering dekt welke risico’s?

 • Lichamelijke ongevallen: dekt de kosten die voortvloeien uit lichamelijke schade aan de verzekerde persoon (medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit, begrafeniskosten, bij overlijden vergoeding voor nabestaanden).**
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): dekt de kosten die voortvloeien uit lichamelijke en stoffelijke schade die de verzekerde persoon aanricht aan derden.
 • Rechtsbijstand: bijstand voor de verzekerde persoon door een jurist of advocaat bij juridische problemen. Deze verzekering dekt ook (een deel van) de kosten van de rechtsgang.
   

Wat is het verschil tussen een vzw en een feitelijke vereniging?

 • Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat uit minstens drie personen die streven naar de realisatie van een doelstelling zonder daarbij winst te willen maken. De vzw is een eigen rechtspersoon en bestaat dus ook juridisch. Zij kan contracten afsluiten, mensen tewerkstellen, terreinen huren of kopen … Een vzw kan ook aansprakelijk gesteld worden. De oprichting van een vzw vereist geen startkapitaal. De oprichting gebeurt in vier stappen.
 • Een feitelijke vereniging ontstaat wanneer twee of meer personen zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Een feitelijke vereniging beschikt niet over rechtspersoonlijkheid, wat wil zeggen dat ze niet wordt erkend als drager van rechten en plichten. Het is met andere woorden niet meer dan een overeenkomst tussen natuurlijke personen om een vereniging op te starten met een goed doel.

** maximum 25.000 euro bij bestendige invaliditeit; maximum 12.500 euro bij overlijden; maximum 6.000 euro voor medische kosten

Help mee

Doe een gift!