Vrijwilliger in een lotgenotengroep

Praten met lotgenoten kan deugd doen. Lotgenotencontact kan individueel, maar ook in groep, tijdens infobijeenkomsten en praatgroepen.
Sommige lotgenotengroepen hebben vrijwilligers die langsgaan bij patiënten in het ziekenhuis maar vSamen rijwilligers worden ook ingezet voor allerlei andere taken.

Hier vindt u de verschillende lotgenotengroepen. Als u zelf getroffen bent door kanker en u wilt zich inzetten voor lotgenoten, kunt u contact opnemen met een lotgenotengroep in uw buurt.

Wilt u meer info of hebt u vragen in verband met lotgenotengroepen?
Contacteer dan Diane Mandelings van Kom op tegen Kanker, e-mail: diane.mandelings@komoptegenkanker.be

 

VACATURES

we hebben twee vactures :

 

** Bij de patiëntenvereniging GIST

Taken:

 • Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact tussen (ex)patiënten en hun naasten, zowel via mail als telefonisch.
 • Organiseren van groepsbijeenkomsten van patiënten, al dan niet vergezeld door hun partner.
  De bijeenkomsten kunnen ingeleid worden door getuigenissen. Op de agenda staan onder andere presentaties gebracht door professionelen, zodoende dat de lotgenoten geïnformeerd worden over ontwikkelingen op medisch terrein aangaande GIST en de behandeling ervan.  
 • Eigen ervaring delen met anderen.
 • Activiteiten helpen uitwerken.
 • Redactie nieuwsbrief
 • Opstarten ledenforum

Tijdsinvestering:

 • Om de twee maanden deelnemen aan een vrijwilligersbijeenkomst:  een agenda zal worden uitgewerkt en er zal besproken worden wie zich verantwoordelijk stelt voor welke taak.
 • Twee maal per jaar organisatie van een lotgenotenbijeenkomst
 • De nodige tijd om de taak waarvoor u zich engageert ter harte te nemen: alle werk kan van thuis uit gedaan worden

Kennis en vaardigheden:

 • U mag een lotgenoot zijn of een naaste van een lotgenoot, maar dit is geen vereiste
 • Gedreven zijn
 • Graag initiatief nemen
 • Goed kunnen organiseren
 • Creatief zijn   
 • Kunnen werken met computer:
  -kennis van word en versturen van mails      
  -verslagen kunnen maken
 • Bereid zijn af en toe een opleiding te volgen

Kandidaten kunnen zich melden via marleensdhondt@gmail.com of gsm 0477727105

 

** Bij een nieuw op te starten lotgenotengroep voor mensen met borstkanker, regio Gent

 

Kom op tegen Kanker neemt initiatief in de opstart van een lotgenotengroep voor (ex)borstkankerpatiënten. Voor het oprichten ervan zijn we dringend op zoek naar enkele enthousiaste bezielers, die als vrijwilliger mee aan de kar willen trekken. Een lotgenotengroep biedt contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt: onder vier ogen, aan de telefoon, per e-mail of in groep. Het kan een enorme steun zijn te horen hoe anderen hun weg gezocht en ook gevonden hebben. Zo’n lotgenotengroep is echt veel meer dan een praatgroep!

uw taak:
datgene wat u goed kan en graag doet, inzetten bij het opstarten van de bestuursploeg van deze nieuwe lotgenotengroep.
uw tijdsinvestering:
je maandelijks actief inzetten, samen met anderen.
kennis en vaardigheden:
ervaringsdeskundige zijn, namelijk borstkankerpatiënt waarvan de diagnose minstens 1 jaar achter de rug is
graag samenwerken

Contacteer voor deze vacature: 0476/76 36 29 of 02/227 69 56 of mail diane.mandelings@komoptegenkanker.be

 

 

 

 

Help mee

Doe een gift!