Vrijwilliger in een lotgenotengroep

Praten met lotgenoten kan deugd doen. Lotgenotencontact kan individueel, maar ook in groep, tijdens infobijeenkomsten en praatgroepen.
Sommige lotgenotengroepen hebben vrijwilligers die langsgaan bij patiënten in het ziekenhuis maar vSamen rijwilligers worden ook ingezet voor allerlei andere taken.

Hier vindt u de verschillende lotgenotengroepen. Als u zelf getroffen bent door kanker en u wilt zich inzetten voor lotgenoten, kunt u contact opnemen met een lotgenotengroep in uw buurt.

Wilt u meer info of hebt u vragen in verband met lotgenotengroepen?
Contacteer dan Diane Mandelings van Kom op tegen Kanker, e-mail: diane.mandelings@komoptegenkanker.be

 

VACATURES

we hebben vactures voor:

- een nieuw op te starten lotgenotengroep voor mensen met borstkanker, regio Gent
- de lotgenotengroep XtraKan

- de lotgenotengroep Missing you

- de lotgenotengroep Samen Verder Kempen

- de lotgenotengroep Boratie Hasselt

- de lotgenotengroep Kanjer (kanker in je relatie)

- de patiëntenvereniging GIST
 

** Bij de patiëntenvereniging GIST

Taken:

 • Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact tussen (ex)patiënten en hun naasten, zowel via mail als telefonisch.
 • Organiseren van groepsbijeenkomsten van patiënten, al dan niet vergezeld door hun partner.
  De bijeenkomsten kunnen ingeleid worden door getuigenissen. Op de agenda staan onder andere presentaties gebracht door professionelen, zodoende dat de lotgenoten geïnformeerd worden over ontwikkelingen op medisch terrein aangaande GIST en de behandeling ervan.  
 • Eigen ervaring delen met anderen.
 • Activiteiten helpen uitwerken.
 • Redactie nieuwsbrief
 • Opstarten ledenforum

Tijdsinvestering:

 • Om de twee maanden deelnemen aan een vrijwilligersbijeenkomst:  een agenda zal worden uitgewerkt en er zal besproken worden wie zich verantwoordelijk stelt voor welke taak.
 • Twee maal per jaar organisatie van een lotgenotenbijeenkomst
 • De nodige tijd om de taak waarvoor u zich engageert ter harte te nemen: alle werk kan van thuis uit gedaan worden

Kennis en vaardigheden:

 • U mag een lotgenoot zijn of een naaste van een lotgenoot, maar dit is geen vereiste
 • Gedreven zijn
 • Graag initiatief nemen
 • Goed kunnen organiseren
 • Creatief zijn   
 • Kunnen werken met computer:
  -kennis van word en versturen van mails      
  -verslagen kunnen maken
 • Bereid zijn af en toe een opleiding te volgen

Kandidaten kunnen zich melden via marleensdhondt@gmail.com of gsm 0477727105
 

** Bij Kanjer (wat staat voor: kanker in je relatie)

a) begeleider van een lotgenotengroep
taak: De opstartende lotgenotengroep Kanjer, wat staat voor ‘kanker en je relatie’ is uniek qua opzet. Ze heeft tot doel om binnen de relatie van de kankerpatiënt en zijn partner –algemeen gesteld de naaste en/of mantelzorger- een positieve bijdrage te leveren door de gevolgen van kanker op relationeel vlak aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Thema’s die gepland staan zijn onder andere communicatie, seksualiteit, sparend gedrag, omgaan met angst en onzekerheid.
De agenda voorziet in presentaties van zorgverleners en groepsbijeenkomsten van patiënten al dan niet vergezeld van hun partner. Deze groepsbijeenkomsten kunnen door een getuigenis ingeleid worden. Het accent ligt bij het uitwisselen van ervaring door de deelnemers.
verwachtingen: Van de begeleider van een lotgenotengroep verwachten we een sturen en een actieve inbreng in het groepsgesprek.
tijdsbesteding: We plannen jaarlijks 10 stuurgroepbijeenkomsten en evenveel groepsactiviteiten 's avonds vanaf 19u. We richten ons tot de regio Leuven met inbegrip van alle patiënten van het UZ Gasthuisberg.
vaardigheden: Eigen ervaring willen delen met anderen. Basisopleiding Kom op tegen Kanker willen volgen is een must. Ervaring met het begeleiden van gespreksgroepen is een pluspunt.

CONTACT: Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Jan Simoens, Duivenstraat 59 in 3052 Blanden. Tel +32 16 40 22 22, gsm +32 495 45 64 07, jansimoens@skynet.be

b) communicatieverantwoordelijke
taak: De opstartende lotgenotengroep Kanjer, wat staat voor ‘kanker en je relatie’ is uniek in zijn opzet. Ze heeft tot doel om binnen de relatie van de kankerpatiënt en zijn partner –algemeen gesteld de naaste en/of mantelzorger- een positieve bijdrage te leveren door de gevolgen van kanker op relationeel vlak aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Thema’s die gepland staan zijn onder andere communicatie, seksualiteit, sparend gedrag, omgaan met angst en onzekerheid.
De groep is niet spontaan gegroeid uit patiënten die elkaar tijdens ziekenhuisbezoek leerden kennen, maar uit eigen ervaring van patiënten en partners, waarbij de heilzaamheid van het delen van elkaars ervaring als helend aanzien wordt. Daaruit vloeit voort dat er actief naar geïnteresseerde koppels of deelnemers moet gezocht worden.
verwachtingen: Van de communicatieverantwoordelijke verwachten we een sturende bijdrage tot het bekendmaken van de lotgenotengroep KANJER. Hierbij bijgestaan door de ervaring van de organisatie Kom op tegen Kanker. Maar eveneens via pers, TV en andere communicatiekanalen.
We richten ons tot de regio Leuven met inbegrip van alle patiënten van het UZ Gasthuisberg.
tijdsbesteding: We verwachten een deelname aan de stuurgroepbijeenkomsten volgens de agenda en evenementen waar de groep kan voorgesteld worden.
vaardigheden: Kennis van communicatiestrategieën.

CONTACT: Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Jan Simoens, Duivenstraat 59 in 3052 Blanden. Tel +32 16 40 22 22, gsm +32 495 45 64 07, jansimoens@skynet.be

 

** Bij de lotgenotengroep Missing you

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen rouwen ook. Vaak verwacht men dat kinderen en jongeren die een dierbare verliezen de draad snel weer opnemen. Kinderen en jongeren moeten ‘flink’ zijn. Terwijl ze net tijd en ruimte nodig hebben om hun eigen manier van rouwen te vinden. Wie tijd en ruimte krijgt, ontdekt zijn innerlijke veerkracht. Een veerkracht die jonge rouwenden in staat stelt om om te gaan met de levenslange verandering die een verlies veroorzaakt.

Missing You vzw creëert deze tijd en ruimte. Rechtstreeks, door rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassen samen te brengen tijdens warme ontmoetingen (maandelijkse creatieve praatgroepen, een ontmoetingsdag in het najaar en een rouwkamp in de zomer). Onrechtstreeks, door begeleiders en de samenleving te tonen wat jonge rouwenden nodig hebben (oa door externe vormingen aan te bieden).

Missing You is een groeiende organisatie. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Daarom zijn we steeds op zoek naar extra vrijwilligers! Missing You wordt namelijk (bijna) uitsluitend gedragen door een gedreven team van vrijwilligers, is werkzaam over heel Vlaanderen en is georganiseerd per regio/provincie. We zoeken uiteenlopende profielen, die ons helpen om de organisatie verder uit te breiden.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Missing You, kan je terecht op de website:
http://www.missingyou.be/ouders/steunons/vrijwilligerworden.
 

** Bij de lotgenotengroep Samen Verder Kempen
Deze lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker is op zoek naar enkele enthousiaste bezielers, die als vrijwilliger mee de kar willen trekken.

Heel specifiek zoeken wij:

1/ een praatgroepbegeleider:

taak: begeleiden, sturen van gesprek in groepsverband; klaarzetten van tafels en stoelen in een lokaal, koffiezetten enz.

kennis en vaardigheden: goed een groep kunnen leiden (gespreksleider).

voorwaarde: ervaringdeskundige ( lotgenote) en kunnen samenwerken in een enthousiast team.

tijdsinvestering: 1 maal per maand een namiddag voor de gespreksgroep.

2/ een lotgenotenbezoeker:

taak: opvangen van nieuwe (ex) lotgenoten en /of hun naasten en dit op onregelmatige basis, zoals de situatie zich voordoet ofwel telefonisch, mail, huisbezoek, bezoek in het ziekenhuis( op aanvraag ) en luisteren naar hun noden.

kennis en vaardigheden: mensenkennis en luisterend oor; kunnen inleven en meevoelen in situatie; kunnen samenwerken in een enthousiast team.

voorwaarde: ervaringdeskundige (lotgenote) zijn; ziekteproces verwerkt hebben.

tijdsinvestering: afhankelijk van de situatie.

3/ administratieve medewerker:

taak: inschrijvingen en contacten bijhouden; verslagen maken van de bestuursvergadering.

kennis en vaardigheden: kunnen werken met PC; verslagen kunnen maken; kunnen samenwerken in een enthousiast team.

tijdsinvestering: minstens een maal per maand halve dag.

4/ communicatiemedewerker:

taak: meewerken aan contactblad; website beheren (nog op te starten).

kennis en vaardigheden: op de hoogte zijn van PC programma ’s en ermee kunnen werken.

voorwaarde: kunnen samenwerken in een enthousiast team.

tijdsinvestering: enkele keren per kwartaal.

5/ creatieve personen:

taak: organiseren van activiteiten zoals wandelingen, ontbijten, verwenmomenten, creamomenten.

kennis en vaardigheden: creatief zijn, kunnen organiseren.

voorwaarde: zelfstandig zoeken, plannen, uitvoeren, kunnen samenwerken in een enthousiast team.

tijdsinvestering: 1 dag per maand.

6/ contactpersoon naar de verschillende ziekenhuizen:

taak: contact onderhouden met borstverpleegkundigen in verschillende ziekenhuizen van de Kempen.

kennis en vaardigheden: contactvaardig zijn.

voorwaarde: over wagen beschikken

tijdsinvestering: een dag per kwartaal en als het nodig is.

 

** Bij de lotgenotengroep Boratie in Hasselt

a) Bestuursleden waarvan na verloop van tijd iemand de voorzitster kan opvolgen.
b) Bestuursleden om verslagen te maken en mails te beantworoden.
c) Bestuursleden om bijeenkomsten te organiseren.
d) Ziekenhuisbezoeker; voorwaarde: lotgenote zijn.
Tijdsinvestering: om de 6 à 8 weken de bestuursvergadering bijwonen; de rest zelf bepalen.
Kennis en vaardigheden: goed kunnen luisteren, suggesties aanbrengen voor het organiseren van bijeenkomsten voor borstkankerpatiënten; een bestuur kunnen begeleiden.
Kandidaten kunnen zich melden per mail: boratie@skynet.be of tel. 0479/856434
 

** Bij de lotgenotengroep XtraKanin in regio Diest

XtraKan is een lotgenotengroep die bewegingsactiviteiten organiseert voor alle (ex-)kankerpatiënten door middel van aangepaste gymlessen en Mindfull-yogalessen aan te bieden. Moor ook maandelijkse wandelingen op maat voor starters en gevorderden.

a) Vrijwilliger (M/V)die de lotgenotengroep XtraKan vzw helpt met nieuwsbrieven en mailings.
Uw taak: o.a. helpen opstellen van teksten en layout ism de ondervoorzitster, beantwoorden van mailings, nalezen correspondentie, beheer van de mailinglist ...
Uw tijdsinvestering: flexibel en volgens onderlinge afspraak. Het werk en het overleg kan voor het grootste deel van thuis uit gebeuren. Wel dien je je te houden aan eventuele deadlines.
Kennis en vaardigheden: geschreven kennis Nederlands. Kennis Word, outlook, Powerpoint, Skype en Photoshop is een pluspunt.
Meer info: www.Xtrakan.be 
Contacteer voor deze vacature: Claessens Rebecca  tel. 0474/34 17 90  / info@XtraKan.be

b) Vrijwilliger (M/V) die de lotgenotengroep XtraKan vzw helpt met het opvangen van lotgenoten tijdens de activiteiten.
Uw taak: o.a. het luisterend oor bieden tijdens de gym- en yoga lessen, eventueel op vraag van lotgenoten begeleiding bieden tijdens ziekenhuisbezoeken.
Uw tijdsinvestering: vast tijdens gym- en yogalessen 3u per week en volgens onderlinge afspraak. Regelmatige aanwezigheid op vergaderingen
Voor de gym- en yogalessen de zaal klaarzetten.
Kennis en vaardigheden: kennis van sport of kine is pluspunt, geen vereiste. Kennis outlook en Skype
Meer info: www.Xtrakan.be 
Contacteer voor deze vacature: Claessens Rebecca  tel. 0474/34 17 90  / info@XtraKan.be


** Bij een nieuw op te starten lotgenotengroep voor mensen met borstkanker, regio Gent

Kom op tegen Kanker neemt initiatief in de opstart van een lotgenotengroep voor (ex)borstkankerpatiënten. Voor het oprichten ervan zijn we dringend op zoek naar enkele enthousiaste bezielers, die als vrijwilliger mee aan de kar willen trekken. Een lotgenotengroep biedt contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt: onder vier ogen, aan de telefoon, per e-mail of in groep. Het kan een enorme steun zijn te horen hoe anderen hun weg gezocht en ook gevonden hebben. Zo’n lotgenotengroep is echt veel meer dan een praatgroep!

uw taak:
datgene wat u goed kan en graag doet, inzetten bij het opstarten van de bestuursploeg van deze nieuwe lotgenotengroep.
uw tijdsinvestering:
je maandelijks actief inzetten, samen met anderen.
kennis en vaardigheden:
ervaringsdeskundige zijn, namelijk borstkankerpatiënt waarvan de diagnose minstens 1 jaar achter de rug is
graag samenwerken

Contacteer voor deze vacature: 0476/76 36 29 of 02/227 69 56 of mail diane.mandeligs@komoptegenkanker.be.

 

 

 

 

Help mee

Doe een gift!