Werken bij Kom op tegen Kanker - vacatures

 

Kom op tegen Kanker is op verschillende fronten actief in de strijd tegen kanker en komt op voor de rechten en belangen van kankerpatiënten waaronder hun recht op de beste behandeling en zorg. Zo zet Kom op tegen Kanker zelf tal van zorgprojecten op zoals de Kankerlijn, ondersteuning van lotgenotengroepen en vrijwilligerswerkingen met activiteiten voor kinderen, jongeren, allochtonen, voor patiënten in en buiten ziekenhuizen. Ook financiert het vernieuwende initiatieven in de psychosociale zorg voor kankerpatiënten zoals Villa Rozerood, een zorghotel voor jonge kankerpatiënten en hun gezin.

Steun aan onderzoek staat eveneens centraal. Naast het financieren van vernieuwend medisch onderzoek, wil Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol spelen op het vlak van psychosociaal oncologisch onderzoek in Vlaanderen. Dit type onderzoek vormt de basis voor wetenschappelijke onderbouwde vernieuwing in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten.

Tot slot doet Kom op tegen Kanker aan beleidsbeïnvloeding en besteedt het heel wat aandacht aan informatie en preventie. Om al deze taken te kunnen vervullen, zet de organisatie sterk in op fondsenwerving.

 

 

Om de ambitieuze plannen waar te maken, wil Kom op tegen Kanker zijn organisatie versterken en zoekt momenteel

 

 Een halftijdse (m/v) medewerker SECRETARIAAT

De medewerker secretariaat biedt algemene administratieve ondersteuning aan de verschillende diensten binnen Kom op tegen Kanker alsook aan externe klanten en leveranciers die hem/haar telefonisch of via post/e-mail contacteren. De medewerker secretariaat rapporteert aan de verantwoordelijke onthaal, secretariaat en giftenverwerking.

 

Activiteiten en verantwoordelijkheden van onze secretariaatsmedewerker

 • Gegevens donateurs up-to-date houden/databeheer
 • Retours direct mailings behandelen
 • Algemene mailbox mee beheren
 • Administratieve ondersteuning van de dienst giftenverwerking
 • Vergaderzalen klaarzetten
 • Ondersteuning onthaalmedewerker
 • Overnemen van dringendste taken bij afwezigheid collega’s secretariaat
 • Allerhande administratieve ondersteunende taken
   

Expertise

 • Goede geschreven en gesproken kennis van de Nederlandse taal
 • Accurate kennis van Microsoft Office: Outlook, Word, Excel, Powerpoint
   

Vaardigheden

 • Klantgerichtheid
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandig en resultaatgericht werken

 

Attitude

 • Goede attitude primeert boven ervaring
 • Positief – oplossingsgericht – innovatief

 

Wat bieden wij u?

 • Een sterk team en een organisatie met een uitstekende reputatie.
 • Een maatschappelijk geëngageerde omgeving met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontplooiing.
 • Een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijke en competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen.  

Stuur uw motivatiebrief en cv vóór 21 januari 2018 naar Kom op tegen Kanker t.a.v. Patrick De Wolf, Koningsstraat 217, 1210 Brussel of patrick.dewolf@komoptegenkanker.be. 

Help mee

Doe een gift!