Wilt u graag vrijwilliger worden voor 65+'ers met kanker of hun mantelzorger en woont u in regio Antwerpen of Vlaams-Brabant?

Project 'Goed omringd'

In dit project helpen we 65-plussers met kanker of hun mantelzorger te zoeken naar de beste manier om zijn/haar sociaal netwerk te versterken of uit te bouwen. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers.

 • Heb jij affiniteit met ouderen met kanker?
 • Ben je op zoek naar hoe je op een heel eenvoudige, directe manier, iets kan bijdragen aan het leven van iemand uit je buurt?
 • Wil je iets doen zonder dat dit een enorme tijdsinvestering vergt, op momenten die ook voor jou passen?
 • Ben je op zoek naar een vrijwillig engagement dat je vanuit je eigen persoonlijkheid invulling kan geven?

Christine zei enkele maanden geleden ‘ja’ : 'Het project Goed omringd geeft je de kans om iets te betekenen in het leven van iemand anders. Ik sta ervan versteld wat mijn maandelijkse bezoekjes betekenen in het leven van Jef. Tegelijk helpt het me om mijn eigen leven in het juiste perspectief te plaatsen en te beseffen dat sommige vanzelfsprekendheden niet altijd zo vanzelfsprekend zijn.'

Waarom dit project?
We gaan ervan uit dat iedereen nood heeft aan een achterban van familie, vrienden, kennissen en/of mensen uit de buurt. Wanneer mensen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen met de diagnose kanker en door een moeilijke periode heen moeten, kan zo’n achterban het verschil maken. Door te luisteren, een handje toe te steken, door mee te zoeken naar oplossingen, maar ook door plezier te delen, samen iets te doen, er gewoon te zijn.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?
Mensen vanaf 65 jaar of hun mantelzorger kunnen aangemeld worden door zorgverleners in de thuiszorg of in het ziekenhuis maar evengoed door iemand uit hun persoonlijk netwerk. Eerst plannen we een kennismakingsgesprek om te luisteren naar de vragen en wensen en uitleg te geven over de werking van ‘Goed Omringd’. Wil men na dit vrijblijvend bezoek van start gaan dan kan dit. We staan dan eerst stil bij het bestaand netwerk: Wie is er nog? Zijn er nog contacten met familieleden, vrienden, buren? Van daaruit verkennen we wat de betrokkene anders wil en denken we samen na hoe we dit kunnen doen.

Van daaruit kan het verschillende kanten opgaan:

 • Soms is er niet veel nodig om de kracht van het bestaande netwerk te (re)activeren. 
 • Vaak is het omwille van allerlei redenen (mensen zijn elkaar uit het oog verloren of hebben het allemaal druk met hun eigen leven, …) ingewikkelder en vraagt het meer tijd om mensen terug nauwer in contact te brengen met elkaar. Via gesprekken met de oudere en zijn/haar direct betrokkenen zoeken we dan samen naar oplossingen.
 • Tenslotte kan het soms nodig zijn om op zoek te gaan naar nieuwe mensen uit de buurt, mensen met dezelfde interesses, … om zo een netwerk te creëren of verruimen.


De rol van de vrijwilliger in dit alles?

Jij bent voor de betrokkene een compagnon de route: iemand die hem of haar begeleidt, aanmoedigt en zorgt dat de contacten na verloop van tijd niet verwateren. Als vrijwilliger kom je in actie nadat de oudere beslist heeft om verder te gaan met ‘Goed Omringd’, de oudere is dus al op de hoogte en kijkt uit naar je komst. De opstart gebeurt samen met een medewerker van LUS vzw, zodat je tijd krijgt om in je rol te groeien en je eigen weg te vinden.

Enkele voorbeelden:

- Voor Jeanne zijn we op zoek gegaan naar mensen uit de buurt die eens willen langskomen voor een babbel.
- Bij Arthur hebben we opnieuw contact opgenomen met enkele mensen die hij uit het oog was verloren om zo oude vriendschapsrelaties te herstellen.
- Lydie’s wens was meer betrokkenheid te voelen vanuit haar bestaand netwerk.  Rond haar hebben we een groep gevormd van enkele familieleden en vrienden die elke maand samen komen om te kijken wat er goed loopt en wat niet.  Tegelijk zijn die samenkomsten de ideale momenten om bezoekjes vast te leggen en uitstapjes te plannen.
- Bij Jef ging het dan weer meer over hoe we zijn vrouw Anne beter konden ondersteunen nu hijzelf zwaar ziek was en veel zorg nodig had.  Samen met Annes zus, haar schoonbroer, een oud collega en een zoon gaat Anne nu regelmatig rond  de tafel  zitten om te vertellen hoe het voor haar is en om, vertrekkend van wat zij aangeeft en wat zij zinvol vindt, te zoeken naar oplossingen.

Binnen ‘Goed Omringd’ proberen we zoveel als mogelijk bestaande netwerkleden (zoals partner, kinderen, kleinkinderen, buren, …) te betrekken in dit zoekproces. Samen weten we altijd meer dan alleen en samen nadenken versterkt ook de onderlinge band.

 

Als vrijwilliger neem je soms de rol op van gespreksleider, als je samen met alle betrokkenen rond de tafel zit om naar elkaar te luisteren en oplossingen te zoeken.

In andere situaties ben je eerder een go-between, door linken te leggen met mensen, verenigingen, organisaties uit de buurt.

Soms ben je vooral een supporter die regelmatig eens contact neemt met de oudere om te informeren of wat afgesproken werd wel lukt en bij te sturen waar nodig.

De rol die je samen met de LUS-medewerker opneemt kan dus zeer gevarieerd zijn, het doel blijft echter steeds hetzelfde: mensen sterker maken door hen te omringen met anderen.

 

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar vrijwilligers die

 1. gemakkelijk contacten leggen;
  *
  die genieten van het verbinden van mensen *die zelf niet op de voorgrond hoeven te staan maar net voldoening halen uit het feit dat ze andere mensen (terug) samen kunnen brengen* met een positieve ingesteldheid *die  mensen kunnen geruststellen en enthousiasmeren.
 2. sociaal voelend zijn;
  Empathisch * een meerwaarde ervaren in het op langere termijn betrokken zijn in het leven van iemand en zijn direct betrokkenen * open staan om een band op te bouwen met mensen zonder te sturen of te trekken.
 3. sterk zijn in bemiddelen en werken met een groep;
  met een open, respectvolle houding * die actief luisteren, samenvatten en vragen stellen  * die aandacht hebben voor  alle betrokkenen * voldoende afstand bewaren *  respectvol zijn voor andere waarden en normen, zonder oordeel * het tempo van alle betrokkenen volgen
 4. die zich voor een langere tijd willen engageren zonder daarvoor zeer veel tijd te moeten investeren;
  gemiddeld vraagt dit engagement een tijdsinvestering van 4u op maandbasis
 5. in de regio Antwerpen of Vlaams-Brabant aan de slag willen.
  Specifiek zoeken we inwoners van regio Antwerpen (groot Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Wuustwezel, Kalmthout, Essen). En inwoners van Vlaams-Brabant (zonder Brussel).

Uiteraard sturen we je niet onvoorbereid op pad. Je kan rekenen op onze ondersteuning. Wij voorzien opleidingen, methodieken om mee aan de slag te gaan, een luisterend oor, intervisiemomenten…

Enthousiast of wil je meer info?

* Neem vrijblijvend contact op met Geertrui Vandelanotte van LUS vzw: Geertrui Vandelanotte  *  0472 663 573  *  Geertrui.vandelanotte@lusvzw.be

* Voor meer algemene of uitgebreide informatie over het project ‘Goed Omringd?!’ kan je terecht bij Saar van Gils, coördinator ouderenwerking van Kom op tegen Kanker:  02 227 69 58, Saar.VanGils@komoptegenkanker.be of vul onderstaand formulier in.

Help mee

Doe een gift!