Zorgprojecten van Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker steunt heel wat zorginitiatieven, maar zet ook heel wat projecten zelf op. Zo kunnen mensen bij de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet. In meer dan 40 ziekenhuizen zijn zorgvrijwilligers actief. Zij staan patiënten bij en worden daarvoor grondig opgeleid door de Vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker. Een buitenbeentje tot slot is het Kankerfonds, dat fondsen vrijmaakt voor zij die door kanker in financiële problemen komen en geen ander vangnet hebben.

Ontdek de groepsactiviteiten die Kom op tegen Kanker (mee) opzet

Ontdek de individuele steun die Kom op tegen Kanker (mee) biedt

Help mee

Doe een gift!