Vrijwilliger in een ziekenhuis


U wilt graag zorgvrijwilliger worden in een ziekenhuis? Prima!

Op vaste tijdstippen zijn er in een 40-tal ziekenhuizen en zorginstellingen zorgvrijwilligers aanwezig. Ze bieden individuele steun en opvang op de diensten oncologie, radiotherapie en in de dagziekenhuizen.
Als vrijwilliger neemt u natuurlijk niet het werk over van verpleegkundigen, dokters, oncopsychologen, sociaal werkers ... U hebt als vrijwilliger zeker geen medische of verzorgende taken. U vult de professionele hulpverlening aan. Uw grootste troeven zijn tijd en menselijkheid. Wie als zorgvrijwilliger in een ziekenhuis aan de slag gaat, werkt dan ook vooral met dat doel: luisteren naar en praten met wie daar behoefte aan heeft. Er is tijd en ruimte voor een warm, echt menselijk contact.
De zorgvrijwilligers worden gecoacht door professionele regiocoördinatoren van Kom op tegen Kanker.

Wat is uw taak?
Ondersteunende gesprekken doen met mensen met kanker en hun naasten.
Wat is uw tijdsinvestering?
Een vaste werkdag per week (uiteraard is het normaal dat u soms verhinderd bent bv. door vakanties). Daarnaast is er ook maandelijks een intervisie of een bijscholing, waarvan we vragen in de mate van het mogelijke deze te volgen.
Kennis en vaardigheden?
- Basisvaardigheden in gesprekstechnieken en communicatie.
- Over voldoende draagkracht beschikken waardoor u gesprekken met kankerpatiënten aandurft en aankan.
- Goed Nederlands spreken en begrijpen.
- We vragen aan kandidaat-vrijwilligers om onze basisopleiding te volgen, volledig of deels naargelang uw achtergrond en mogelijkheden om vrij te nemen.
U kunt zich NIET rechtstreeks inschrijven voor een opleiding, eerst maken we graag kennis met u via een gesprek. De geplande opleidingen kunt u vinden via www.komoptegenkanker.be/vrijwilligersschool-basisopleidingen-navormingen-2018.

Hier kunt u klikken op de REGIO waar u graag actief zou zijn als zorgvrijwilliger. U kunt het formulier invullen en wij nemen contact met u op.

Help mee

Doe een gift!