Cindy, coördinator Kinderwerking

Cindy, coördinator Kinderwerking

Delen

‘De activiteiten die wij organiseren voor kinderen met kanker en hun gezinnen hebben een meerwaarde. Je hoort, ziet en voelt dat het mensen deugd doet. De brussendag, bijvoorbeeld, speciaal voor de broers en zussen van kankerpatiëntjes tussen 6 en 12 jaar. Of de gezinsdag en het vakantiekamp voor kinderen met kanker. Via tal van activiteiten willen we hen een leuke tijd bezorgen en hen de kans geven om ervaringen te delen met lotgenoten. Op de vorige gezinsdag vertelde een koppel mij dat ze hun kindje met kanker die ochtend helaas naar het ziekenhuis hadden moeten brengen, maar dat ze toch speciaal voor zijn broertje vanuit Leuven naar de gezinsdag in Brugge waren gekomen. Omdat hij al zo veel moet missen. Mensen hebben er dus echt nood aan. Daarnaast doen wij aan belangenbehartiging. Door er mee voor te ijveren dat niet alleen lagereschoolkinderen maar ook kleuters recht hebben op thuisonderwijs, bijvoorbeeld.'

'Ik heb nog veel dromen en ideeën die ik als coördinator van de kinderwerking wil waarmaken. Een evenement organiseren voor ouderen met kanker én kinderen met kanker, bijvoorbeeld. Ik denk dat er iets moois kan gebeuren als je die twee kwetsbare groepen samenbrengt. Ik wil het verschil maken voor kinderen met kanker en hun gezinnen, en tegelijk vind ik het fijn om te merken dat vrijwilligers en professionelen via onze activiteiten het gevoel krijgen dat zij iets kunnen betekenen voor anderen. Beide doelgroepen gelukkige momenten bezorgen, daar zit mijn motivatie.'

'Soms is het zwaar. Je moet leren omgaan met verlies en lijden en zaken die heel onrechtvaardig aanvoelen. Tegelijk is het een voorrecht. Omdat je ook mooie dingen ziet. Kinderen van zeven jaar die elkaars rolstoel voortduwen. Kwajongensstreken op kamp. En onlangs nog de meest ontroerende omhelzing die ik ooit zag, tussen ouders en hun zieke zoon. Het is een voorrecht om iets te kunnen betekenen voor mensen tijdens die belangrijke periode in hun leven.'