Hedwig, directeur Kennis en Beleid en Externe Projecten

Delen

’Kennis en Beleid is de studiedienst van Kom op tegen Kanker. Wij onderzoeken knelpunten in de zorg, in de behandeling en in de preventie van kanker, en doen beleidsvoorstellen om die te optimaliseren. Want kankerpatiënten hebben recht op de beste zorg en behandeling. Het kan toch niet, als je een zeldzame kanker hebt zoals pancreas- of slokdarmkanker, dat je in een ziekenhuis terechtkomt waar de chirurg te weinig expertise in de vingers heeft? Het kan toch niet dat mensen na hun behandeling problemen krijgen op het werk, of dat ze geen verzekering of lening krijgen voor hun huis? Al die zaken druisen in tegen de rechten van patiënten. Mensen mogen ook niet buiten hun wil om blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen.'

'In 2008 zaten in Vlaanderen 115.000 kinderen elke dag thuis in de tabaksrook. Dat is zeer veel. Dankzij onze sensibiliseringscampagnes en ons politiek werk konden we dat terugbrengen tot 68.000 in 2014. En in het volgende vijfjarenplan willen we nog verder gaan. Ik word lastig van onrecht. In 2010 zijn we naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een algemeen rookverbod in de horeca af te dwingen en dat is er midden 2011 gekomen, drie jaar eerder dan voorzien. Daar haal ik mijn voldoening uit. Uiteindelijk gaat het bij mij altijd om hetzelfde: vechten tegen onrecht. Dat is wat mij drijft.’