Diane Mandelings

'Mijn hart klopt voor vrijwilligers'

Delen

Contact met lotgenoten is voor veel (ex-)kankerpatiënten en hun naasten erg waardevol. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker lotgenotengroepen die dit contact mogelijk maken op verschillende manieren. Expert lotgenotengroepen bij Kom op tegen Kanker Diane Mandelings vertelt.

‘Vlaanderen telt om en rond de 60 lotgenotengroepen die activiteiten, symposia, gesprekken … organiseren voor oncologische patiënten en hun naasten. De meeste zijn gelinkt aan een specifieke kanker. Zeker in het begin is dat nuttig: mensen zitten dan vooral met vragen over de diagnose en de behandeling zelf. Ze voelen zich beter begrepen als ze met iemand kunnen praten die in hetzelfde schuitje zit. De meeste groepen krijgen jaarlijks een toelage van Kom op tegen Kanker en zijn volledig zelfsturend, het is mijn taak om hen op vlak van hun werking te coachen en te begeleiden, op vraag en op maat. De vrijwilligers achter de lotgenotengroepen zijn met zo’n 500, en bijna allemaal zijn ze zelf patiënt of kankeroverlever. De ene bekleedt een bestuursfunctie, iemand anders biedt een luisterend oor of helpt een handje – elk engagement is waardevol. Om de professionaliteit van hun werking te verhogen, bieden we niet alleen een basisopleiding, maar ook tal van navormingsmomenten over communicatie, beroepsgeheim, copingstijlen, taakverdeling … én zelfzorg. Want in hun gedrevenheid zouden sommigen zichzelf voorbij hollen. Echt: hoedje af voor vrijwilligers, dubbel hoedje af voor vrijwilligers die tegelijk patiënt zijn! Hen laten groeien en bloeien, daar krijg ik energie van.’

Diane Mandelings

© Joost Joossen