Brochure cover

Telefoontje van Kom op tegen Kanker

Delen

Werd je telefonisch gecontacteerd door Kom op tegen Kanker? Dat kan.

Vanaf woensdag 24 februari nemen we contact op met wie de gids 21 vragen over uw nalatenschap en het maken van een testament heeft aangevraagd. Erfrecht, schenkingen, legaten … het is geen eenvoudige materie. Daarom polsen we of de informatie duidelijk is, of er interesse is om een infosessie te volgen over dat onderwerp of onze collega Natasja Vermeulen (notarieel jurist) kan helpen. 

Het telefoonnummer dat Kom op tegen Kanker hiervoor gebruikt, is 02 792 05 38.

In 2020 werd dit telefoonnummer gebruikt om onze donateurs te informeren over de impact van het coronavirus op de strijd tegen kanker. Kom op tegen Kanker vroeg zijn donateurs om de organisatie te blijven steunen en waar mogelijk een extra bijdrage te doen. Zodat we kunnen blijven inzetten op het vermijden, bestrijden en verzachten van kanker.

Thema's: Fundraising