Veerle, coördinator jongerenwerking Kom op tegen Kanker

Veerle, coördinator Jongerenwerking

Delen

‘Jongeren die kanker krijgen, staan net als hun leeftijdsgenoten aan het begin van hun volwassen leven. Ze staan op een kruispunt en zijn vaak zoekend op het vlak van relaties, studies, tewerkstelling. Ineens moeten ze nadenken over vragen als: wil ik later kinderen, kan ik de job uitoefenen waarvoor ik net gestudeerd heb, en waar haal ik een inkomen? Ze hebben nog weinig of geen houvast. Dat maakt hen zeer kwetsbaar.'

'Met de jongerenwerking willen we hen ondersteunen in het vinden van die houvast. Niet in het minst door lotgenotencontact te faciliteren. In het ziekenhuis liggen ze vaak op afdelingen met ouderen mensen en ook in hun eigen kennissenkring komen ze weinig lotgenoten tegen. Daarom organiseren we ontmoetingsdagen en vakantieweken. Daar ontmoeten ze leeftijdsgenoten die aan een half woord genoeg hebben om te weten waar het om gaat en wat het verschil maakt.'

'Ook een buddy kan helpen om opnieuw aansluiting te vinden bij het gewone leven. Daarnaast kunnen ze terecht op onze website www.kankercounteren.be, waar de beleving van jongeren met kanker centraal staat.'

'We willen niet enkel een bruggenbouwer zijn tussen lotgenoten, maar ook een aanspreekpunt voor de individuele zoektocht naar gepaste hulp en ondersteuning, tijdens of na hun kanker. Een bruggenbouwer op maat van de individuele jongere.'

Het is goed te beseffen waar de verademing zit, waar momenten van klein geluk een groot verschil kunnen maken.

Veerle

coördinator Jongerenwerking

'Op beleidsniveau werken we aan structurele oplossingen voor een aantal problemen waar jongeren met kanker mee geconfronteerd worden, zoals het recht op een inkomen en de leeftijdsspecifieke omkadering in ziekenhuizen.'

'Bij jonge mensen zit veel dynamiek, goesting en veerkracht. Die positieve drive werkt aanstekelijk. Toch zitten er scherpe randen aan. Toen ik pas begon bij Kom op tegen Kanker ontmoette ik op de vakantieweek een energieke jonge vrouw met een zeer positieve ingesteldheid. Niet veel later is zij gestorven. Die contradictie, waar je met veel ongeloof mee geconfronteerd wordt, bracht al meteen de realiteit binnen. Ik lig er soms van wakker, ja. Je zou meer willen veranderen, een grotere impact willen hebben op de situatie.'

'Tegelijkertijd is het goed te beseffen waar de verademing zit, waar momenten van klein geluk een groot verschil kunnen maken. Ik belde vorige week met een jonge Afghaanse vluchtelinge die kanker heeft. Haar situatie is zeer schrijnend, ze heeft hier weinig of geen context. Als je zo iemand extra ondersteuning kan bieden, kan je echt iets betekenen. Het verzacht de scherpte van soms heel pijnlijke momenten.’