NOORMANNEN

3 teams
3.084,00 € ingezameld
1 team kan starten
2 teams kunnen nog niet starten
NOORMANNEN

Jammer genoeg krijgen zovelen onder ons vroeg of laat van nabij of van veraf te maken met een vreselijk verhaal over kanker. Altijd komt zo’n nieuws hard binnen. Maar als het heel dichtbij komt, in je hele naaste vriendenkring én een kind van 9 treft, dan is dat een mokerslag, een kruisraket die voor je voeten neervalt en je aan de grond genageld achterlaat.

Helaas was het Noor die een verkeerd lotje bleek getrokken te hebben. En dus kregen de Noormannen stilaan vorm als een groep van vrienden die steun trachtten te geven aan Noor en haar familie, en aan elkaar. Maar gaandeweg merkten we dat het vooral Noor was, die steun aan ons gaf. Door de dappere manier waarop ze met haar ziekte omging, het leven met volle teugen opzoog, en overal optimisme rondzaaide met haar blije glimlach. Soms zijn de kleine momenten van elke dag zoveel mooier dan de grote, en laat dat toch een van de vele dingen zijn die Noor ons louter door zichzelf te zijn, heel erg duidelijk heeft gemaakt.

If the thundercloud passes rain, let it rain, rain down on here. Na jarenlange slopende behandelingen, bleek Noor niet meer te genezen. Die storm bliksemde ons allemaal neer. Konden we nog krachtig opstaan, opnieuw? Geen tijd om te twijfelen, want Noor gaf het goede voorbeeld door all-in te gaan en vollen bak nog zoveel mogelijk leuke dingen te doen met haar ouders, broers, vriendinnen, ... het leven is niet louter gewoon wat het is, het is wat je er mee doet. Bam, nog een levensles van Noor. 

Ook nu, nu we enkel kunnen terugblikken op herinneringen, willen we met de Noormannen steun geven aan elkaar, en aan de familie van Noor. En ook nu merken we nog elke dag dat het Noor is, die steun geeft aan ons.

Zonder de nood om die formeel uit te spreken, is er de kristalheldere belofte om de dapperheid van Noor, haar vrolijkheid en optimisme in ere te houden. Meer dan het doel om geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker, is onze deelname aan deze 100km loop een manier om nog eens heel bewust aan Noor te denken, herinneringen op te halen, en haar aanwezigheid en steun te ervaren.

De Noormannen doen mee aan de 100km loop ten voordelen van Kom op Tegen Kanker en dit met drie teams van in totaal 12 Noormannen (waarvan er drie 10km lopen, drie 20km, drie 30 km en drie 40km) en een schare fans. Om deel te kunnen nemen hebben we minstens 7500€ nodig, maar we hopen uiteraard op meer, veel meer. Ben je benieuwd wat er met je geld gebeurt? Neem een kijkje op https://www.de100kmrun.be/wat-met-de-opbrengst

Maar dus, belangrijk: wil je ons team steunen, dan kan dit door:

·      online een gift te doen via https://www.komoptegenkanker.be/de-100km-run/doe-een-gift?team_id=340113265

·      een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met enkel vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en het negencijferige actienummer van dit team: 340113265

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.)

Noor was maar vooral is zoals cheesecake: puur, eenvoudig en ze tovert steeds een glimlach om je mond.

Laat het smaken, en oprechte dank voor uw steun.

Wil je ons team steunen, dan kan dat door een gift te doen:

  • online via de knop hierboven
  • via een storting op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van 'GIFT' (belangrijk!) en de negencijferige code van ons team: 340113265

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar, zowel als dat gebeurt via de knop 'Steun dit team' als via een overschrijving.

Heb je het geld dat je wil schenken aan ons team ingezameld via een actie? Dan geldt dat niet als gift, en moet dat bedrag gestort worden op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding 'ACTIE' en de code van dit team. Meer info over giften en fiscale attesten vind je in de veelgestelde vragen.