Corona-exit websiteheader

De corona-exit en kanker

Wat zijn je vragen en bezorgdheden? Laat het ons weten

Kom op tegen Kanker verzamelt zoveel mogelijk vragen, bezorgdheden en problemen waar kankerpatiënten en naasten mee geconfronteerd worden n.a.v. de versoepeling en de exit uit de lockdown. Honderden mensen gaven ons al input, en aan de hand daarvan deden we op 30 april een aantal aanbevelingen aan de overheid en de zorgsector om tijdens de versoepeling tegemoet te komen aan de specifieke noden van kankerpatiënten en andere kwetsbare doelgroepen. Lees onze oproep en ons beleidsrapport.

We houden ook de komende tijd de vinger aan de pols. Dus geef ons via onderstaand formulier zeker nog je vragen en bezorgdheden door. Op Allesoverkanker.be formuleren we trouwens het antwoord op tal van veelvoorkomende vragen rond kanker en het coronavirus.

Wens je graag een antwoord op je specifieke vraag of bezorgdheid? Neem dan contact op met de Kankerlijn, gratis via de telefoon op 0800 35 445, elke werkdag van 9-12 uur en 13-17 uur (of via www.kankerlijn.be). Via individueel contact kunnen we beter ingaan op jouw specifieke situatie. 

Jouw vragen, bezorgdheden en ervaringen
Dat kan gaan over hoe je je voelt, je financiële situatie, je werk(hervatting), contacten met vrienden en familie enzovoort.
4. Heeft de coronacrisis gevolgen (gehad) voor jouw zorg?*
* Dat kan gaan over je zorg thuis of in het ziekenhuis, lichamelijke of psychosociale zorg, betaalbaarheid van de zorg of praktische zaken als vervoer. Denk bijv. aan afspraken, onderzoeken, behandelingen ... die worden verplaatst, uitgesteld of op een andere manier gebeuren dan verwacht.
Persoonlijke gegevens
Ik ben
Mijn relatie tot de patiënt
Je geslacht
Geslacht van de patiënt
Welke diagnose werd er gesteld?
Hoever sta je in je behandeling / staat de patiënt in zijn of haar behandeling?
* Onder nacontrole verstaan wij de periodieke controle in het ziekenhuis om eventuele terugkeer van de ziekte tijdig te vinden, bijv. door middel van bloedonderzoek, foto’s en/of scans. Ook vindt er meestal een gesprek met de arts plaats.

Kom op tegen Kanker is op zoek naar enkele mensen die willen getuigen over hun vragen en bezorgdheden als kankerpatiënt n.a.v. de versoepeling van de coronamaatregelen (bijv. voor een interview met een krant of voor een getuigenis op onze eigen website). Duid hieronder aan indien we hiervoor contact mogen opnemen met jou.

Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.