Diensthoofd Preventie en Vroegopsporing

Kom op tegen Kanker speelt als niet-gouvernementele organisatie een voortrekkersrol in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. We hebben drie grote doelen: kanker vermijden, bestrijden en verzachten. Concreet willen we ervoor helpen te zorgen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen de ziekte overleven en dat de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten verbetert.

Om dat te bereiken investeren we in zorg, wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om onze doelen te realiseren komt van giften, acties en legaten. Kom op tegen Kanker bestaat uit een 80-tal vaste medewerkers, honderden vrijwilligers en duizenden actievoerders en donateurs.

Om de organisatie te versterken, zoekt Kom op tegen Kanker een

Diensthoofd Preventie en Vroegopsporing

 Een master met ervaring in gezondheidsvoorlichting
 • Je leidt en coördineert het vierkoppig team en waakt over de realisatie van onze strategische preventiedoelstellingen inzake
  • een rookvrije samenleving (oa. jongeren van de sigaret houden, mensen beschermen tegen meeroken en in het kader van ‘Generatie Rookvrij’ kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien),
  • een gezonde leefomgeving (oa. ijveren voor een omgeving vrij van kankerverwekkende stoffen en gezonde leefstijlkeuzes stimuleren) en
  • vroegopsporing van kanker (bepleiten van het recht op evenwichtige informatie over de voor- en nadelen van screening zodat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken).
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor enkele projecten van Kom op tegen Kanker om zijn preventiedoelstellingen te realiseren.
 • Je werkt mee aan de kennisopbouw van de organisatie en volgt de (politieke) actualiteit en wetenschappelijke publicaties op inzake kankerpreventie en vroegopsporing. Je wisselt daarvoor informatie uit met collega’s, neemt deel aan interne en externe vergaderingen en werkgroepen, woont studiedagen bij en onderhoudt een netwerk van externe specialisten. Je biedt intern ondersteuning vanuit jouw expertise en inzake de thema’s waarin je je specialiseert.
 • Je doet onderzoek naar het overheidsbeleid inzake preventie en vroegopsporing en volgt onderzoek door derden in opdracht van de organisatie op.
 • Je werkt mee aan beleidsbeïnvloeding: je formuleert beleidsvoorstellen die bijdragen tot de realisatie van onze doelstellingen, je werkt mee aan events, lobbyinitiatieven, politieke acties en de bekendmaking van rapporten en politieke dossiers. Je legt contacten met en vertegenwoordigt de organisatie in Vlaamse, nationale en Europese werkgroepen en fora.
 • Je zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing en voorbereiding van campagnes en publicaties i.v.m. de thema’s waarvoor je verantwoordelijk bent. Hiervoor werk je nauw samen met de collega’s van de diensten Campagne en Pers & Communicatie.
 • Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerker van Kom op tegen Kanker, je collega-diensthoofd Zorg en Behandeling en het afdelingshoofd Kennis en Beleid, aan wie je rapporteert.

Profiel

 • Je gelooft in de preventiedoelstellingen (zie boven) van Kom op tegen Kanker en bent gedreven om die te realiseren.
 • Je bent vertrouwd met kankerpreventie en meer specifiek met tabakspreventie of je bent in staat zich snel in te werken in de materie. Je bent iemand die graag studeert.
 • Je bent master, bij voorkeur in de gezondheidssociologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering of een gelijkaardige richting of je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je bent een ‘people manager’ en kan daar ervaring in voorleggen.
 • Je hebt een sterke analytische en synthetische geest en bent in staat om complexe materie in heldere taal te verwoorden of vlot in syntheserapporten samen te vatten.
 • Je bent een ‘project manager’ die planmatig projecten van ‘a tot z’ kan begeleiden of zelf uitvoeren.
 • Je bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van netwerken.

Aanbod

 • Een maatschappelijk geëngageerde en gedreven omgeving met een uitstekende reputatie.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, voltijds regime, aangevuld met diverse extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer,…).
 • Een flexibele omgeving met glijdend uurrooster, dat in overleg met de leidinggevende, tot 2 dagen per week thuiswerk toelaat.

Contact

Voor deze vacature werken wij samen met het selectiebureau AddValue. Stuur je cv met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 1902 – Diensthoofd ‘Preventie & Vroegopsporing’. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 uur en discreet. Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/612 139.