mantelzorg patiënt doneer je ervaring

Doneer je ervaring

(Ex-)patiënten, naasten en mantelzorgers leveren als ervaringsdeskundigen een zeer zinvolle inbreng. Daarom betrekt Kom op tegen Kanker hen al jaren bij z'n werking. 
Via 'Doneer je ervaring' wil de organisatie nóg meer mensen betrekken bij wat ze onderneemt. In eerste instantie patiënten en naasten, maar ook zorgverleners én iedereen die een mening heeft over kanker en over Kom op tegen Kanker zelf.

Door jouw ervaring en/of input te delen help je mee om kanker te vermijden, te bestrijden en te verzachten. Dat kan op drie manieren:

  • door je verhaal te delen (als getuige of bij een oproep naar input over een specifiek thema),
  • door je mening te geven over onze werking en standpunten,
  • door onderzoekers te helpen. 

Hoe vaak wordt contact met jou opgenomen, op welke manier, wat krijg je ervoor terug ...? Dat lees je in de afspraken voor 'Doneer je ervaring'.

Meld je aan via onderstaand formulier. Jouw ervaring brengt ons weer een stapje verder in de strijd tegen kanker.

Aanmelden 'Doneer je ervaring'

Op welke manier(en) wil je je ervaring delen? *
Met jouw input en die van andere ervaringsdeskundigen doen we beleidsvoorstellen aan politici, zorgorganisaties, hulpverleners … Zo houden we, o.a. via een jaarlijkse meldcampagne, de vinger aan de pols bij patiënten en naasten, om op te pikken waar er structurele verbeteringen nodig zijn. Die campagne focuste eerder bijv. al op mantelzorg, verzekeringen, borstreconstructie, pijn … Tevens kun je aangeven om te getuigen voor onze eigen kanalen of externe media.
Als Kom op tegen Kanker iets onderneemt om de strijd tegen kanker beter te kunnen voeren, horen we graag ook de mening van patiënten, naasten en zorgverstrekkers. ​ Jouw ideeën kunnen ons helpen om onze beleidsvoorstellen voor een betere zorg beter af te stemmen op de noden van patiënten. Met jouw feedback kunnen we onze strategische plannen relevanter maken en onze website beter afstemmen op de informatiebehoeften van patiënten en hun naasten.
Dit kan gaan over zowel biomedisch als psychosociaal onderzoek, als over onderzoek naar preventie. Enkele mogelijkheden: input/feedback geven over de nood aan een bepaald onderzoek, inschatting maken van de belasting voor de deelnemer aan het onderzoek, actief betrokken worden voor feedback/input tijdens het onderzoek (over opzet, stappenplan, resultaten …) …
Persoonsgegevens
Woonplaats
Contactgegevens
Gelieve je nummer te noteren zonder de 0 van het netnummer en zonder spaties (bijv. +3222276969).
Gelieve je nummer te noteren zonder de 0 van het netnummer en zonder spaties (bijv. +32498001122).
Belangrijk: bij het zoeken naar getuigen voor onze eigen kanalen of voor externe media moet het vaak snel gaan; wil je je verhaal delen, vul dan zeker je gsm-nummer in en vink onderaan aan dat je als getuige mag gecontacteerd worden.
Jouw ervaring
Ik heb ervaring met kanker als ... *

Meerdere antwoorden mogelijk.

Als patiënt: Welke diagnose(s) werd(en) er gesteld?
Als naaste: Wat is jouw relatie tegenover de patiënt(en)?
Als naaste: Welke diagnose(s) werd(en) er gesteld bij de patiënt(en)?
Welke zorgprofessional ben je?
Je hebt andere/geen ervaring aangevinkt. Specifieer:
Rond welke thema's heb je ervaring/kun je je mening delen?

Hoe specifieker je hier over je ervaring vertelt, hoe gerichter we ermee aan de slag kunnen.

Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij behandelen ze met de nodige vertrouwelijkheid. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.