Experts biomedische commissie

  • expert verbonden aan de VUB/UZ Brussel
  • evaluatie van de ingediende biomedische onderzoeksprojecten
  • 5-tal vergaderingen per jaar

Kom op tegen Kanker financiert biomedisch kankeronderzoek jaarlijks voor ongeveer 14 miljoen euro. Voor de beoordeling van de projectaanvragen doet Kom op tegen Kanker een beroep op externe experts. Dat zijn zowel kankerexperts in onze biomedische expertencommissie als ervaringsdeskundigen in onze biomedische patiëntencommissie.

De biomedische expertencommissie bestaat uit een 20-tal leden en in de commissie zijn de verschillende disciplines in het wetenschappelijke biomedisch kankeronderzoek vertegenwoordigd. De commissie bestaat uit onafhankelijke experts die verbonden zijn aan de verschillende Vlaamse universitaire instellingen. Er wordt voor gezorgd dat telkens vier commissieleden verbonden zijn aan de KU Leuven, UGent, VUB en UAntwerpen en twee commissieleden verbonden zijn aan de UHasselt. Daarnaast kan de biomedische commissie aangevuld worden met leden van niet-Vlaamse universitaire instellingen en experts. De biomedische commissie bestaat voor 2/3 uit clinici. Leden worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Die termijn is maximaal twee keer verlengbaar.

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!