Patiëntencommissie aan het werk

Patiëntenvertegenwoordigers voor online gemeenschap

Kom op tegen Kanker zoekt (ex-)kankerpatiënten en naasten, familieleden of mantelzorgers van (ex-)kankerpatiënten om psychosociale projecten te beoordelen. Denk aan projecten met onderwerpen als omgaan met angst, werken met en na kanker, voeding, seksualiteit … Allemaal projecten met de ambitie de zorg voor (ex)kankerpatiënten te verbeteren.

Wat is een online gemeenschap?                            

De online gemeenschap van Kom op tegen Kanker zal bestaan uit een 50-tal (ex-)kankerpatiënten of mensen uit hun onmiddellijke omgeving, die regelmatig zullen worden uitgenodigd om projecten online te beoordelen op patiëntgerichtheid: de mate waarin het project afgestemd is op (de noden van) kankerpatiënten. Regelmatig wil zeggen minstens 1 keer per jaar, maar in het begin, als de groep nog klein is, zal dit waarschijnlijk wat vaker zijn. Er worden daarnaast wel samenkomsten georganiseerd om de samenhang van onze gemeenschap te verbeteren (kennis maken met elkaar, afstemmen wat precies (niet) belangrijk is bij het evalueren van een project ...) , maar die zijn beperkt tot 1 à 2 keer per jaar. Indien je niet aanwezig kunt zijn, zoeken we een oplossing.
 

Wie ben jij?

Je hebt kanker (gehad) of je hebt van dichtbij zorg gedragen voor een persoon met kanker (mantelzorger, naaste, familielid).

Kom op tegen Kanker vindt diversiteit belangrijk en nodigt daarom expliciet ook jongeren, ouderen, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een handicap …  uit om zich kandidaat te stellen!

Wil je je graag inzetten voor verbeterde psychosociale zorg voor kankerpatiënten en herken je je in onderstaand profiel, maar zie je te veel praktische problemen? Neem dan gerust contact op; we zoeken graag mee naar een oplossing.
                                        

Wat kan je goed of wil je leren?

 • Je hebt een kritische, maar positief opbouwende houding ten opzichte van de gezondheidszorg en specifiek de zorg voor mensen met kanker.
 • Je kunt in bepaalde mate afstand nemen van je persoonlijke situatie en vorm van kanker en je opmerkingen en bezorgdheden vertalen naar het breder belang van alle kankerpatiënten.
 • Je gaat discreet en respectvol om met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent niet bang om je mening te geven en je doet dit steeds op een open en opbouwende manier.
 • Je leest graag en je verdiept je graag in vernieuwend onderzoek en projecten.
 • Je bent bereid om je eigen opvattingen ook kritisch te bekijken.
 • Je bent computervaardig. Hiermee wordt bedoeld dat je vlot aan tekstverwerking kunt doen en kunt werken met e-mail en het internet.
   

Wat vraagt Kom op tegen Kanker?

 •  Je wordt lid van een online gemeenschap van een 50-tal (ex-)kankerpatiënten, naasten en mantelzorgers die projecten met psychosociale onderwerp zullen beoordelen op patiëntgerichtheid.
 • Samen met de mensen van Kom op tegen Kanker en je collega’s van de gemeenschap wil je mee nadenken over wat patiëntgerichtheid nu juist allemaal omvat (1 samenkomst per jaar – in het weekend of ‘s avonds).
 • Je bent bereid vorming te volgen om je op deze taak voor te bereiden.
 • Je evalueert minstens 1 keer per jaar verschillende projecten op patiëntgerichtheid. Dit vraagt een tijdbesteding van enkele uren. In de opstartperiode van de gemeenschap kan dit zeker meer zijn, maar we houden rekening met jouw bereidheid en mogelijkheden.
   

Wat biedt Kom op tegen Kanker?

 • De kans om inspraak te hebben in noodzakelijke en vernieuwende projecten met het oog op verbeterde zorg voor kankerpatiënten.
 • Een opleiding (1 dag) om jouw taken goed te kunnen uitvoeren.
 • Inhoudelijke en praktische ondersteuning via helpdesk.
 • Een onkostenvergoeding voor vrijwilligers voor vervoers- en telefoonkosten.
 • Een vrijwilligersverzekering.
 • Uitnodigingen voor dankmomenten en andere interessante evenementen of vormingen georganiseerd door Kom op tegen Kanker of relevante partners.
   

Heb je nog vragen? Neem contact op met Isabel Weemaes via 02 486 21 19 of via deelnamePSC@komoptegenkanker.be.