Groeien als vrijwilliger

In ruil voor jouw belangeloze inzet kun je rekenen op begeleiding en coaching van Kom op tegen Kanker. Je kunt steeds terecht bij jouw coördinator. Die ondersteunt jou en je vrijwilligerswerk in groep of op maat. Wil je graag iets anders doen, meer of minder doen, twijfel je over je aanpak of zoek je ondersteuning? Bespreek het open met je coördinator. 

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker neemt de coördinatie van de vormingen op zich. Ze focust zich in de eerste plaats op zorgvrijwilligers opdat zij kankerpatiënten en diens omgeving goed kunnen bijstaan. Via een basisopleiding bereiden we hen voor op ondersteunend aanwezig zijn, luisteren, informatie geven, doorverwijzen naar andere diensten en begeleiden of organiseren van groepsmomenten. Concrete tips vind je terug in de communicatiewaaier

Zowel in het voorjaar als het najaar voorziet de vrijwilligersschool in een navormingsprogramma over verschillende thema’s. We vertrekken daarbij zo veel mogelijk bij wat er leeft in de praktijk. De vormingen zijn meestal interactief, zelfreflectie is cruciaal. 

De vrijwilligers van Kom op tegen Kanker mogen geen medische handelingen uitvoeren en worden hiervoor dus ook niet opgeleid. Ze nemen ook nooit de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ... over, maar vullen ze enkel aan.

Vaak wordt in de opleiding eerst een korte theoretische achtergrond gegeven, daarna volgen individuele en groepsoefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten, behandelen cases ...

Ons programma staat open voor al onze eigen vrijwilligers, alsook voor vrijwilligers van andere organisaties. Inschrijven doe je via jouw coördinator of via de vrijwilligersschool (vrijwilligersschool@komoptegenkanker.be). 

Professionele zorgverleners

Zorgprofessionals in de oncologie kunnen terecht bij het Cedric Hèle instituut (CHi), een structurele partner van Kom op tegen Kanker. Het CHi organiseert vaste opleidingen en opleidingen op maat voor hen. 

Deskundigheidsbevordering voor schoonheidsconsulenten

Schoonheidsconsulenten die samenwerken met Kom op tegen Kanker krijgen een specifieke opleiding, zodat ze goed kunnen inspelen op de lichamelijke nevenwerkingen van een kankerbehandeling en aandacht hebben voor de psychosociale noden van de (ex-)patiënten.