financiën laptop rekenmachine

Hoe laat ik na aan Kom op tegen Kanker?

Neem Kom op tegen Kanker op in je testament. Doe daarin een schenking aan de organisatie. Zo laat je een legaat na aan ons. Dat wil zeggen dat Kom op tegen Kanker een deel van je goederen krijgt na je overlijden. Wat is een legaat? Welke verschillende vormen bestaan er? En welke stappen onderneem je nog best? 

De antwoorden lees je op deze website. Wil je graag meer vrijblijvende informatie of wil je een afspraak maken om samen rustig de mogelijkheden te overlopen? Neem dan contact op met Natasja Vermeulen. Een gesprek kan bij je thuis plaatsvinden of in ons kantoor, uiteraard vrijblijvend en in alle discretie. Word je liever door ons opgebeld? Geen probleem.

Legateren is een vorm van schenken. Je schenkt dan in je testament. Alles wat niet uitdrukkelijk als legaat in het testament is toegewezen, is geen legaat en wordt verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Iemand die een legaat krijgt, is een legataris. Legatarissen kunnen geen enkel recht laten gelden op de rest van de nalatenschap. 

Er zijn drie soorten legaten: het algemeen legaat, het legaat onder algemene titel en het bijzonder legaat. Ze kunnen alle drie voorkomen in een testament. Een testament kan ook verschillende legatarissen tellen. 

  •  Algemeen legaat 

Bij een algemeen legaat gaat de volledige nalatenschap naar een of meer personen of organisaties. Wie een algemeen legaat krijgt, wordt algemeen legataris genoemd. Een algemeen legaat nalaten wil niet zeggen dat de algemeen legatarissen ook alles uit de nalatenschap ontvangen. Ze krijgen enkel het deel dat je niet aan anderen toegewezen hebt met een legaat ten algemene titel of een bijzonder legaat. 
 

  • Legaat ten algemene titel 

Met het legaat ten algemene titel schenk je een deel van je nalatenschap aan een of meer personen of organisaties. De legataris onder algemene titel erft dus maar een gedeelte, bijvoorbeeld een derde of een vierde. Een bepaald percentage, of een bepaalde categorie van goederen, bijvoorbeeld al de onroerende goederen. 
 

  • Bijzonder legaat 

Een bijzonder legaat is elk legaat dat geen algemeen legaat of geen legaat ten algemene titel is. Je schenkt een bijzonder legaat wanneer je een of meer begunstigden uitdrukkelijk een bepaald bedrag of een bepaald goed toekent in je testament. Je auto gaat naar je enige broer, en je appartement aan zee naar een goed doel. Dat zijn twee bijzondere legaten. De legatarissen krijgen in dat geval enkel wat je hen specifiek toegewezen hebt.