Gepaste steun voor ouderen

Waarom Kom op tegen Kanker opnemen in je testament?

Kom op tegen Kanker is een goed doel dat niet afhankelijk is van overheidssubsidies, maar steunt op zijn eigen autonome businessmodel. Meer dan een derde van de inkomsten van Kom op tegen Kanker komt uit legaten. Dat zijn schenkingen die iemand doet in een testament. In 2020 erfde Kom op tegen Kanker zo'n 13,42 miljoen euro. Met dat geld vermijden, bestrijden en verzachten we kanker.

Kanker vermijden

Kom op tegen Kanker wil er mee voor zorgen dat minder mensen kanker krijgen. We voeren strijd tegen tabak, bijvoorbeeld, en ijveren bij de overheid voor wetswijzigingen die het risico op kanker verkleinen. Daarnaast sensibiliseren en informeren we de bevolking over mogelijke oorzaken van kanker en over de voor- en nadelen van vroegtijdige kankeropsporing door bevolkingsonderzoek. Lees meer

Kanker bestrijden

Je steunt wetenschappelijk onderzoek. Dat is onmisbaar om kanker te voorkomen, vroeger op te sporen, beter te behandelen en op te volgen. Wetenschappelijk onderzoek is ook nodig om de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren. Als je nalaat aan Kom op tegen Kanker steun je beloftevol onderzoek dat geen of onvoldoende financiering van de overheid krijgt, zodat het toch van grote betekenis kan zijn voor de patiënt. 
Kom op tegen Kanker investeert uitsluitend in kwalitatief hoogwaardig onderzoek met een maximale impact op de kankerpatiënt. We selecteren alle projecten zorgvuldig en volgen nauwlettend de uitvoering ervan op. De hoogste prioriteit gaat naar projecten die leiden tot grotere genezingskansen en een betere levenskwaliteit. We vinden het ook belangrijk dat de resultaten zo snel mogelijk een verschil maken voor de patiënt. Lees meer

Kanker verzachten

Mensen met kanker hebben nood aan medische verzorging, maar ook aan psychische, emotionele, sociale en soms financiële steun. Door Kom op tegen Kanker op te nemen in je testament zorg je mee voor een betere psychosociale zorg en een betere levenskwaliteit voor wie met kanker geconfronteerd wordt. Je maakt het mogelijk dat onze zorgvrijwilligers kankerpatiënten kunnen bijstaan. Dat iedereen die een luisterend oor nodig heeft, contact kan opnemen met de Kankerlijn. En dat lotgenoten lief en leed met elkaar kunnen delen. Dankzij jou kunnen kinderen met kanker elk jaar een weekje zorgeloos op kamp. En patiënten die door kanker in de financiële problemen raken en met hun beperkt inkomen hun hoge zorgkosten niet kunnen betalen, krijgen dankzij jou steun van het Kankerfonds. En dat is maar een kleine greep uit de lijst met manieren waarop u mensen met kanker helpt. Lees meer

Jouw legaat professioneel beheerd

Kom op tegen Kanker beheert je legaat professioneel, transparant en met respect. Onze balans wordt neergelegd bij de Nationale Bank en de rechtbank van Koophandel. Een onafhankelijk bureau van revisoren controleert de boeken. Elk jaar verschijnt een uitgebreid jaarverslag, waarin u leest hoe we onze middelen besteden in de strijd tegen kanker. We werken met duidelijk omschreven en controleerbare procedures voor de uitgifte van fiscale attesten, de opvolging van legaten, de toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek en alle andere financiële activiteiten. Kortom: jouw legaat is bij ons in goede handen. En je geld wordt goed besteed.

Wil je graag meer vrijblijvende informatie of wil je een afspraak maken om samen rustig de mogelijkheden te overlopen? Neem dan contact op met Natasja Vermeulen.

Een gesprek kan bij je thuis plaatsvinden of in ons kantoor, uiteraard vrijblijvend en in alle discretie.

Word je liever door ons opgebeld? Geen probleem.