Biomedisch onderzoek

Info en voorwaarden financiering biomedisch onderzoek

Preklinisch onderzoek

Klinisch onderzoek

Info en voorwaarden voor aanvragen

 • Er is geen maximumbedrag voor een aanvraag. Voor elke aanvraag moet het budget zeer uitgebreid gemotiveerd worden.  
 • Voor klinische studies wordt bij voorkeur een aanvraag ingediend waarbij een vergoeding voorzien wordt op basis van een patient-fee.
 • (Internationale) samenwerking wordt gestimuleerd maar Kom op tegen Kanker financiert enkel het onderzoek dat uitgevoerd wordt aan Vlaamse instellingen.  
 • Een onderzoeker kan jaarlijks slechts één projectaanvraag als hoofdpromotor indienen, een preklinisch óf klinisch project. De functie van hoofdpromotor en copromotor zijn cumuleerbaar.
 • De beoordeling van de fit to call is competitief en gebeurt op basis van de beschikbare middelen. De commissie zal bij de beoordeling een cut-off bepalen op basis van vergelijking.   
 • Maximale looptijd: vier jaar (met mogelijkheid tot verlenging met twee jaar zonder extra budget)
 • Voor Kom op tegen Kanker is patiëntenparticipatie zeer belangrijk.
 • Voor de beoordeling van de projecten door de patiëntencommissie moet een apart aanvraagformulier ingevuld worden in lekentaal. Weet je graag meer over de werking van die patiëntencommissie? Of ben je nieuwsgierig naar tips voor het indienen van een aanvraag bij de patiëntencommissie?
 • Projecten worden in principe opgestart binnen het jaar na goedkeuring.

Hoe doe je een aanvraag?

 • Aanvragen voor een onderzoeksproject gebeuren online. Indienen kan via de buttons bovenaan op deze pagina.
 • Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als de aanvraagformulieren opgeladen zijn.

Vragen?

 • Indien je vragen hebt over de oproep kun je ons contacteren op infobmc@komoptegenkanker.be.
 • Voor login-problemen en andere technische issues kun je IT-care contacteren: service@itcare.be of bel 057 300 301 tijdens de kantooruren.