Palliatieve zorgen

Info en voorwaarden financiering

Kom op tegen Kanker financiert psychosociale projecten en onderzoek dat iets nieuws in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten introduceert of de bestaande zorg substantieel verbetert. Aan welke voorwaarden moet je onderzoek of project voldoen om gefinancierd te worden?

 • De projecten en onderzoeken mogen geen commercieel doel hebben.
 • Ze moeten breed toepasbaar zijn.
 • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
 • Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt door in te spelen op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden.
 • De start- en einddatum worden bepaald door de aanvrager in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker.

Vraag financiering

 • Dien een online abstract in op expro.komoptegenkanker.be waarin je het project kort beschrijft.
 • Voor je je abstract indient, kun je eenmalig feedback vragen bij de medewerkers projectfinanciering (psychosociale projecten) van Kom op tegen Kanker. Je kunt je voorlopige abstract indienen op expro.komoptegenkanker.be. Selecteer 'pre-advies abstract en bij documenttype 'pre-advies'.
  Die feedback is vrijblijvend advies en biedt geen garantie op financiering. De deadline om feedback op je abstract aan te vragen is minstens twee weken voor de deadline van definitieve indiening.
 • Als die abstract positief beoordeeld wordt, dien je een uitgebreid projectvoorstel in. Dat doe je online via het aanvraagformulier. Ook voor een uitgebreid projectvoorstel kun je pre-advies aanvragen tot twee weken voor de deadline van definitieve indiening. Wanneer je de file oplaadt, kies je ‘pre-advies’ als documenttype. Wil je je aanvraag definitief indienen, dan kies je het documenttype ‘aanvraag’.
 • In het reglement (Nederlands) vind je meer informatie over de criteria waarop je aanvraag beoordeeld wordt.

Lees de handleiding om een projectaanvraag in te dienen:
handleiding (Nederlands)
handleiding (Engels)

Vragen? Neem gerust contact op via infopsc@komoptegenkanker.be.

Wie beoordeelt de aanvragen?

De aanvragen voor onderzoek worden beoordeeld door de commissie psychosociaal onderzoek. De aanvragen voor projecten worden beoordeeld door de commissie psychosociale projecten.

Deadlines indiening onderzoeksprojecten

 • Indienen uiterlijk om 12.00 uur 's middags.
 • Feedback vanaf 25 februari 2022.
 • Deadline pre-advies: 10 januari 2022 om 12.00 uur.

Deadlines indiening zorgprojecten

 • Indienen uiterlijk om 12.00 uur 's middags.
 • Feedback vanaf 7 februari 2022.
 • Deadline pre-advies: 13 december 2021 om 12.00 uur 's middags.