Projecten

Kom op tegen Kanker investeert miljoenen in innoverend onderzoek en zorginitiatieven die kanker vermijden of de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Het gaat steeds om projecten die een directe impact hebben op de patiënt en dat om commerciële redenen geen of onvoldoende steun krijgen van de farmaceutische industrie. Lees je graag meer over de manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten? Of bekijk het overzicht van alle onderzoeken die we financieren.

Verfijnen

Vaccinatie tegen COVID-19 voor kankerpatiënten in behandeling

Marc Peeters (UZA)
€465.600

Verbeteren van overleving van patiënten met spier-invasief blaaskanker door hen onder te verdelen in risicogroepen op basis van 18FFDG PET-CT's en de therapie aan te passen in functie van de risicogroep: een fase II prospectieve studie.

Valérie Fonteyne (UZ Gent) , Valérie Fonteyne (Ugent)
€775.000

EORTC kernfinanciering voor centraal datamanagement voor diverse internationale trials 2020-2021

Denis Lacombe (EORTC cancer research fund)
€150.000

Preklinisch testen van alternatieve varianten van asparaginase met minder nadelige bijwerkingen voor de behandeling van aggressieve kankers

Steven Goossens (Ugent)
€328.000

Next-generation multiplex pathologie: precisiegeneeskunde mogelijk maken door sterk verbeterde kanker diagnostiek en biomerker identificatie

Frederik De Smet (KU Leuven)
€397.500

Verbetering van overleving van kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) door cytotoxische T-celtherapie en antilichamen tegen het TARP eiwit.

Tim Lammens (Ugent)
€420.000

Prognostische & predictieve waarde van ex vivo immuunfunctie testen bij melanoom

Lieve Brochez (Ugent)
€259.000

PPP2R1A als nieuwe biomerker in Type-II baarmoedertumoren

Veerle Janssens (KU Leuven)
€380.750

Niet-invasieve predictie van immuuntherapie respons bij longkankerpatiënten

Katleen De Preter (Ugent)
€329.000

Afwijkende DNA methylatie als therapeutisch doelwit voor de behandeling van T-cel acute lymfatische leukemie en lymfoom

Pieter Van Vlierberghe (Ugent)
€276.000

De combinatie van doelgerichte therapie en immunotherapie om de overleving en levenskwaliteit van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren

Filip Lardon (UAntwerpen)
€325.500

Rationele aanpak voor immunotherapie bij eierstokkanker

An Coosemans (KU Leuven)
€323.000

Expressie van de metaboliet transporter SLC4A4 in pancreas kankercellen bevordert de immuun ontsnapping en de weerstand tegen immunotherapie

Baki Topal (KU Leuven)
€46.224

Monitoring van de systemische immuunrespons bij gemetastaseerde melanoom- en blaaskankerpatiënten onder immunotherapie

Lieve Brochez (Ugent)
€47.363

Epigenetische regulatie van transcriptionele heterogeniteit veroorzaakt resistentie ontwikkeling in kankertherapie

Bernard Thienpont (KU Leuven)
€42.000

DNA-gebaseerde administratie van bispecifieke antilichamen: een preklinische proof-of-concept studie

Maarten Dewilde (KU Leuven)
€42.000

PRIMMO studie - Extracellulaire vesikels ter predictie van respons op checkpoint inhibitors in baarmoeder- en baarmoederhalskanker patiënten

Hannelore Denys (Ugent)
€48.553

Oncogene activatie van de T cel receptor cascade in perifeer T cel lymfoom, niet anders gespecificeerd

Daan Dierickx (KU Leuven)
€32.500

Hormoongevoelige borstkanker: tumorbiologie, prognostische/voorspellende biomarkers en specifieke behandelmethoden

Hans Wildiers (KU Leuven)
€42.000

De rol van NKX2-1 in T-ALL en de coöperatie van NKX2-1 met RPL10 R98S en NOTCH1 mutaties

Kim De Keersmaecker (KU Leuven)
€42.000