Projecten

Kom op tegen Kanker investeert miljoenen in innoverend onderzoek en zorginitiatieven die kanker vermijden of de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Het gaat steeds om projecten die een directe impact hebben op de patiënt en dat om commerciële redenen geen of onvoldoende steun krijgen van de farmaceutische industrie. Lees je graag meer over de manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten? Of bekijk het overzicht van alle onderzoeken die we financieren.

Verfijnen

Een geïntegreerd, digitaal PROM-platform voor patiënten met kanker tijdens de COVID-19 pandemie

Jeroen Mebis (UHasselt)
€30.000

Psychosociale begeleiding bij patiënten met kanker geconfronteerd met stopzetten of uitstellen van zorg naar aanleiding van COVID-19

Ann Van Hecke (Ugent)
€45.000

Pijn tijdens en na kankerbehandeling: strategieën voor preventie van (chronische) pijnklachten bij borstkankeroverlevers vanuit een transmuraal kader

Peter Pype (Ugent)
€296.230

'ReSeT-Living': een gepersonaliseerd nazorgtraject voor een nieuwe start na de primaire kankerbehandeling

sabien bauwens (UZ Brussel)
€170.981

(Zelf)Management van symptoomclusters aan de hand van gepersonaliseerde zorgpaden: ontwikkeling van een nieuw zorgmodel in Vlaanderen

Valérie Fonteyne (Ugent)
€258.500

Naar een integrale nazorg voor kankerpatiënten: ontwikkeling van een zorgpad na de kankerbehandeling

Karen Geboes (UZGent)
€175.065

LARS²-STUDIE - Optimalisatie van de nazorg voor patiënten met het laag anterior resectie syndroom en hun mantelzorger.

Ann Van Hecke (UZGent)
€208.320

‘De “Palliatieve patiënt” van morgen: hoe hem welk kwaliteitsvol zorgkader bieden’: naar een objectieve prioritering met behulp van de Analytisch Hiërarchisch Proces methode'

Paul Gemmel (Ugent)
€157.880

Het Palliatief Debat

Stef Steyaert (Levuur)
€414.879

Rouw na verlies door kanker: Een onderzoek naar psychosociaal welzijn van nabestaanden. Vergt een zelfgekozen levenseinde andere zorg?

Nele Van Den Noortgate (Ugent) , Nele Van Den Noortgate (UZGent)
€330.178

Op weg naar een Mangomoment-cultuur! Een implementatie en validatieproject in 20 zorgorganisaties.

Kris Vanhaecht (KU Leuven)
€293.458

Ontwikkelen en testen van de “Zorggids Laatste Levensdagen voor woonzorgcentra”

Tinne Smets (Vrije Universiteit Brussel)
€338.010

‘Attente bezoekers’ in de thuiszorg: ontwikkeling en pilot-testing van een vrijwilligersopleiding in beoordeling en communicatie van psychologische, sociale en existentiële zorgnoden

Kenneth Chambaere (Ugent)
€178.677

ZORGPAD VOOR ADEQUAAT ZELFMANAGEMENT BIJ PATIËNTEN DIE BEHANDELD WORDEN MET ORALE ANTIKANKERGENEESMIDDELEN: OP WEG NAAR VERDIEPING, VERBREDING EN VERANKERING

Ann Van Hecke (Ugent)
€209.674

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een transmuraal zorgpad voor AYA’s met kanker en hun naasten in regio Gent.

Nathalie Belpame (UZGent)
€457.926

Kwaliteitsmonitoring- en verbetering in de gespecialiseerde palliatieve zorg in Vlaanderen: overdracht van taken tussen de Onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde en de Federatie Palliatieve zorg tot aan de inkanteling in het'Vlaams lnstituut voor

Joachim Cohen (Vrije Universiteit Brussel)
€18.368

Entree

Lieven Gulinck (Emino) , Lieven Gulinck (Emino)
€495.575

Implementatieproject InTouch Mantelzorg

Nathalie Goethals (!DROPS vzw)
€187.000

Adem Benemend (werktitel Nico&Tine/2) - verlenging

Carolien Vandersteene (B/rouge vzw)
€9.000

Supportieve en palliatieve dagcentra in Vlaanderen: de meerwaarde voor gebruikers en de gezondheidseconomische impact

Kenneth Chambaere (Vrije Universiteit Brussel)
€124.000