header onco@home

Randvoorwaarden voor thuishospitalisatie

Online debat 21 april 2021

Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle thuishospitalisatie onderdeel wordt van de reguliere zorg op maat voor mensen met kanker of een andere ziekte. Daarom debatteerden op 21 april bijna 200 zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers op uitnodiging van Kom op tegen Kanker over thuishospitalisatie. De voorwaarden en aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, werden verwerkt in een haalbaarheidsstudie rond thuishospitalisatie.

Bekijk onderaan of via de link naar YouTube de opname van het debat op 21 april (plenair gedeelte).

Samen met diverse zorgpartners bracht Kom op tegen Kanker de voorbije maanden in kaart wat er nodig is om thuishospitalisatie structureel mogelijk te maken voor bepaalde behandelingen. Onco@home, een proefproject rond thuishospitalisatie in Kortrijk, bracht de nodige inzichten in de praktijk. Kom op tegen Kanker presenteerde de voorlopige resultaten van deze oefening op een online event. Hierop volgde een online debat met belangrijke beslissingsnemers over wat – op vlak van wetgeving, financiering, logistiek, training en expertise zorgverleners … – nodig is om van thuishospitalisatie een succes te maken. Ook de valkuilen en aandachtspunten kwamen in die debatten uitgebreid aan bod.

Zorg meer afgestemd op leven patiënt

De belangrijkste doelstelling van thuishospitalisatie is om de kwaliteit van zorg te vergroten door deze meer af te stemmen op het leven van de patiënt. 

 • Isabel Weemaes, valorisatie-adviseur psychosociale projectfinanciering bij Kom op tegen Kanker: ‘Thuishospitalisatie blijkt minder belastend voor de patiënten en hun netwerk en zorgt ervoor dat ze hun behandeling beter kunnen combineren met hun privéleven, gezin, werk, hobby’s enzovoort. Afhankelijk van het specifieke zorgpad verkort de wachttijd in het ziekenhuis en moeten de betrokken patiënten zich minder vaak naar het ziekenhuis verplaatsen.’
 • Een patiënt die getuigde op het event: ‘Ik voel mij in dit systeem, met een verpleegkundige die bij mij thuis komt en die ik goed ken, veel minder patiënt, minder iemand die ziek is. De tijd in het ziekenhuis is korter, dus ik moet andere mensen niet vragen om een hele dag vrij te houden om mij te brengen en daar bij mij te wachten. Dat voelt heel anders.’

We willen ervoor zorgen dat thuishospitalisatie beschikbaar wordt voor elke patiënt. Die kan dan zelf kiezen of hij dat wil of niet.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker

Cruciale randvoorwaarden voor thuishospitalisatie

Om thuishospitalisatie structureel te kunnen uitrollen, moeten enkele cruciale randvoorwaarden vervuld zijn. De deelnemers aan het debat benadrukten dat er dringend een wettelijke definitie en juridisch kader nodig is. Een aangepast financieringsmodel is een andere basisvereiste: alle zorgactoren moeten correct vergoed worden en patiënten mogen geen financiële drempels ervaren.
Andere aandachtspunten zijn onder meer:

 • overal in België gelijke toegang voor alle patiënten die in aanmerking komen voor deze zorgvorm
 • keuzevrijheid patiënt
 • goede transmurale samenwerking tussen ziekenhuizen en eerste lijn
 • kwalitatieve opleiding en begeleiding gespecialiseerde thuisverpleegkundigen
 • uniforme kwaliteitsvereisten, met gebruik van dezelfde protocollen en hetzelfde materiaal als in het ziekenhuis
 • overal in België uniforme zorgmodellen, behandelingen en processen
 • goede rolverdeling en communicatie tussen alle betrokkenen (ziekenhuis, eerste lijn, patiënten, mantelzorgers)
 • vlotte technologisch ondersteunde gegevensdeling tussen alle zorgverleners

Conclusies verwerkt in haalbaarheidsstudie

Kom op tegen Kanker verwerkte de randvoorwaarden en aandachtspunten die de zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers op 21 april naar voren schoven, in een haalbaarheidsstudie. De organisatie wil zo bereiken dat kwaliteitsvolle thuishospitalisatie onderdeel wordt van de reguliere zorg op maat voor mensen met kanker of een andere ziekte.

 • Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker: ‘We willen ervoor zorgen dat thuishospitalisatie beschikbaar wordt voor elke patiënt. Die kan dan zelf kiezen of hij dat wil of niet. Tot nu toe zijn de reacties heel positief, dat is fijn. We zijn blij dat minister Vandenbroucke en minister Beke interesse tonen in thuishospitalisatie, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat dit overal op punt staat.’

Bekijk hieronder de opname van het plenaire gedeelte van het debat op 21 april.

 • Marc Michils (algemeen directeur Kom op tegen Kanker) over de doelstellingen van thuishospitalisatie
 • Frank Vandenbroucke (vicepremier en minister van Volksgezondheid) over het belang van thuishospitalisatie
 • Wouter Beke (Vlaams minister van Volksgezondheid) over het belang van thuishospitalisatie
 • Isabel Weemaes (projectverantwoordelijke Kom op tegen Kanker) over definitie thuishospitalisatie
 • Kankerpatiënt die ervaring heeft met thuishospitalisatie in het project Onco@home* over de meerwaarde van thuishospitalisatie
 • Isabel Weemaes over de meerwaarde van thuishospitalisatie
 • Tino Gabriel (directeur financiën en administratie az groeninge) over lessons learned in het project Onco@home*
 • Prof. dr. Marc Peeters (diensthoofd oncologie UZA) en dr. Marika Rasschaert (medisch oncoloog UZA) over hun visie op thuishospitalisatie in de oncologische zorg
 • Paneldebat over de randvoorwaarden die nodig zijn voor een structurele verankering van thuishospitalisatie in de reguliere zorg, met Koen Van Eygen (hematoloog az groeninge), An Debaere (manager thuisverpleging i-mens), Jo Ravelingien (Chief Strategy Officer Remedus) en Jo Swartenbroekx (hoofdapotheker UZA)
 • Sarah Misplon (Expert Healthcare Möbius Business Redesign) over de financiële impact van thuishospitalisatie en over hoe een toekomstig en duurzaam financieringsmodel er zou kunnen uitzien
 • Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven) over de samenwerking tussen ziekenhuizen en eerste lijn bij thuishospitalisatie
 • Marc Sleurs (coördinator prikdienst continuïteitsteam Wit-Gele Kruis Limburg) over het verloop van bloedafnames aan huis door thuisverpleegkundigen
Meer informatie

Heb je vragen over de haalbaarheidsstudie over thuishospitalisatie die Kom op tegen Kanker voorbereidt? Stuur dan een mail naar isabel.weemaes@komoptegenkanker.be.

 

* In Onco@home werkt Kom op tegen Kanker samen met az groeninge, Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Wit-Gele Kruis, ZorgConnecti-mens en Möbius.