Solliciteren voor een vacature als vrijwilliger

Vlaanderen

Als vertegenwoordiger van patiënten
Vrijwilliger in biomedische patiëntencommissie:
Kom op tegen Kanker investeert in innoverend medisch onderzoek dat meteen bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten. Om de ingediende onderzoeksprojecten te beoordelen op hun patiëntgerichtheid is Kom op tegen Kanker op zoek naar enkele gemotiveerde en competente (ex-)patiënten of naasten van (ex-)patiënten om deel te nemen aan de patiëntencommissie.

Jouw profiel  

 • Ben je zelf een (ex-)oncologisch patiënt, een naaste of ben je een zorgverlener die zelf te maken kreeg met een oncologische aandoening?
 • Heb je je diagnose en/of behandeling een jaar of langer achter de rug?
 • Heb je interesse in biomedisch onderzoek en in klinische studies binnen een brede waaier van oncologische aandoeningen?
 • Kijk je naar het geheel en verder dan je eigen oncologisch ziektebeeld of kankersoort?
 • Beschik je over voldoende energie en concentratie om de dossiers van ingediende onderzoeksprojecten door te nemen?
 • Ben je bereid om de ingediende onderzoeksprojecten door te lezen en te beoordelen volgens vooropgestelde criteria?
 • Ben je bereid om je vrij te maken voor een 8-tal vergadermomenten, voorbereiding van de beoordeling en kan je met deadlines omgaan?
 • Kan je discreet omgaan met vertrouwelijke informatie?
 • Ben je bereid om vorming te volgen?
 • Heb je interesse in symposia of studiemomenten in verband met biomedisch onderzoek?
 • Wens je samen met de andere leden van de patiëntencommissie te komen tot een gedragen beslissing?

Wat bieden wij?

 • Kom op tegen Kanker waardeert jou omwille van de expertise die jij als patiënt hebt opgebouwd en geeft jou de kans om op te komen voor de belangen van lotgenoten.
 • Wij geloven in de meerwaarde van patiëntenparticipatie en betrekken jou als lid van de patiëntencommissie om de biomedische onderzoeksprojecten vanuit een patiëntenperspectief te beoordelen.
 • Je bent van harte welkom op het jaarlijks event van Kom op tegen Kanker waarop de onderzoekstoelagen worden uitgereikt.
 • Wij verwelkomen jou graag tijdens onze dankdag voor oncologische vrijwilligers.
 • Door je engagement ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op vlak van kankeronderzoek.
 • Je ontvangt een onkostenvergoeding voor overleg- en vormingsmomenten …
 • We voorzien voor jou een afsprakennota als vrijwilliger en bent tijdens activiteiten verzekerd.

Lees meer over patiëntenparticipatie en de patiëntencommissie.

Heb je een vraag? Aarzel niet en neem contact op met Ine Doperé, ine.dopere@komoptegenkanker.be, 02 227 69 64.

Terug naar de vacature
Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We behandelen ze vertrouwelijk. Meer info vind je in ons privacybeleid.
Adres *
Dit veld zorgt ervoor dat de velden 'Straat', 'Huisnummer', 'Postcode', 'Stad' en 'Land' automatisch worden ingevuld.

Voor bepaalde soorten vrijwilligerswerk (bijv. buddy) is het handig als we je leeftijd weten.

Waar
Wanneer