Betaalbare zorg

Stel jij behandelingen of hulp uit?

Bevraging

De stijgende energie- en voedselprijzen treffen ons allemaal. Het maakt dat we ons gedrag aanpassen en soms keuzes (moeten) maken. Wie hoge medische kosten heeft, bijvoorbeeld door een kankerbehandeling, kan het moeilijk krijgen om deze extra kosten te dragen. 

Bij Kom op tegen Kanker willen we graag weten of patiënten bepaalde behandelingen of hulp uitstellen of annuleren omdat dit te zwaar weegt op hun budget. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om noodzakelijke oncologische behandelingen, dringende tandartsbezoeken, kinesitherapie, psychische hulp, thuishulp ... Zorg die noodzakelijk is voor patiënten om te vermijden dat hun gezondheid achteruit gaat. 

Met deze korte bevraging willen we nagaan of jij zorg en/of hulp uitstelt of signalen hiervan opvangt.

Vragen
Heb jij bepaalde zorg uitgesteld of geannuleerd omdat je vreest dat je deze niet kunt betalen?
Ga je die zorg/hulp opnieuw opnemen wanneer je meer financiële ruimte hebt?
Ken je andere patiënten die zorg uitstellen of annuleren?
Jouw gegevens
Geslacht
Heb je een ernstige ziekte of aandoening?
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds waardoor je meer terugbetalingen hebt van het ziekenfonds?

Kijk op een klever van je ziekenfonds: onderaan de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Meer info over verhoogde tegemoetkoming