Project lotgenotengroep

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker geeft vormingen over verschillende thema's aan de eigen vrijwilligers, aan lotgenotengroepen en aan derden. Zo kunnen zij kankerpatiënten en mensen in hun omgeving goed opgeleid bijstaan.

Het belang van het contact tussen vrijwilligers en mensen met kanker is niet te onderschatten. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld het psychosociaal welzijn van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving bevorderen.
De vrijwilligersschool leert hen daarom hoe ze met psychosociale zorg de zelfredzaamheid van mensen met kanker kunnen stimuleren en hoe ze er mee voor kunnen zorgen dat kankerpatiënten opnieuw greep krijgen op hun situatie.
Op die manier wil de vrijwilligersschool er mee voor zorgen dat patiënten en mensen in hun omgeving leren omgaan met kanker, om zo hun levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden of te verbeteren.

De vrijwilligersschool bereidt vrijwilligers daarom voor op het:
  • ondersteund aanwezig zijn, luisteren, geven van info en doorverwijzen naar andere diensten.
  • begeleiden of organiseren van groepsmomenten voor patiënten of naasten.
  • uitvoeren van logistieke taken en het vertegenwoordigen van Kom op tegen Kanker, bijvoorbeeld op beurzen.
  • beoordelen van psychosociale en biomedische projecten als ervaringsdeskundige.

Opleidingsaanbod
 

(Na)vorming voor vrijwilligers voor kankerpatiënten

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker biedt in de eerste plaats (na)vorming aan personen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving. De vorming is bedoeld voor Kom op tegen Kanker-vrijwilligers, vrijwilligers uit lotgenotengroepen, inloophuizen, ziekenhuizen, ziekenfondsen …

Deskundigheidsbevordering voor schoonheidsconsulenten

Schoonheidsconsulenten die samenwerken met Kom op tegen Kanker krijgen een specifieke opleiding, zodat ze goed kunnen inspelen op de lichamelijke nevenwerkingen van een kankerbehandeling en aandacht hebben voor de psychosociale noden van de (ex-)patiënten.

Opleidingen voor professionele zorgverleners

Professionele zorgverleners in de oncologie kunnen terecht bij het Cédric Hèle instituut(CHi), een structurele partner van Kom op tegen Kanker. Het CHi organiseert vaste opleidingen en opleidingen op maat voor hen.

Opleidingsmethode

De opleidingen van de vrijwilligersschool vertrekken altijd bij wat er leeft in de praktijk. De lesmethodes zijn sterk gericht op deelname en zelfreflectie is hierbij cruciaal.

Vaak wordt er eerst een korte theoretische achtergrond gegeven, daarna volgen individuele en groepsoefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten, behandelen cases ...

De vrijwilligers van Kom op tegen Kanker mogen geen medische handelingen uitvoeren en worden hiervoor dus ook niet opgeleid.

Ik vertelde de zorgvrijwilligers in mijn lessen dat patiënten geen peptalk verwachten.

Katlijn Willems

Voormalig lesgever bij de vrijwilligersschool

Katlijn, lesgever Vrijwilligersschool Kom op tegen Kanker