Project lotgenotengroep

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker geeft vormingen over verschillende thema's aan de eigen vrijwilligers, aan lotgenotengroepen en aan derden.

De vrijwilligersschool focust zich in de eerste plaats op vormingen voor zorgvrijwilligers. Zo kunnen zij kankerpatiënten en mensen in hun omgeving goed opgeleid bijstaan.

Het belang van het contact tussen vrijwilligers en mensen met kanker is niet te onderschatten. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld het psychosociaal welzijn van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving verbeteren.

De vrijwilligersschool bereidt zorgvrijwilligers daarom voor op het ondersteunend aanwezig zijn, luisteren, informatie geven, doorverwijzen naar andere diensten en begeleiden of organiseren van groepsmomenten voor patiënten of naasten.

Behalve zorgvrijwilligers zijn er nog tal van andere vrijwilligers bij Kom op tegen Kanker die

  • logistieke taken uitvoeren,
  • Kom op tegen Kanker vertegenwoordigen, bijvoorbeeld op beurzen,
  • psychosociale en biomedische projecten als ervaringsdeskundigen beoordelen.

Ook zij kunnen een beroep doen op de vrijwilligersschool voor ondersteuning.

Heb je een vraag voor de vrijwilligersschool, neem dan contact op via vrijwilligersschool@komoptegenkanker.be.

Opleidingsaanbod
 

Opleidingen voor professionele zorgverleners

Professionele zorgverleners in de oncologie kunnen terecht bij het Cédric Hèle instituut(CHi), een structurele partner van Kom op tegen Kanker. Het CHi organiseert vaste opleidingen en opleidingen op maat voor hen.

Deskundigheidsbevordering voor schoonheidsconsulenten

Schoonheidsconsulenten die samenwerken met Kom op tegen Kanker krijgen een specifieke opleiding, zodat ze goed kunnen inspelen op de lichamelijke nevenwerkingen van een kankerbehandeling en aandacht hebben voor de psychosociale noden van de (ex-)patiënten.

(Na)vorming voor zorgvrijwilligers

De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker biedt in de eerste plaats (na)vorming aan personen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving. De vorming is bedoeld voor vrijwilligers van Kom op tegen Kanker, uit lotgenotengroepen, inloophuizen, ziekenhuizen, ziekenfondsen …

Opleidingsmethode

De opleidingen van de vrijwilligersschool vertrekken altijd bij wat er leeft in de praktijk. De lesmethodes zijn sterk gericht op interactie, zelfreflectie is hierbij cruciaal.

De vrijwilligers van Kom op tegen Kanker mogen geen medische handelingen uitvoeren en worden hiervoor dus ook niet opgeleid. Ze nemen ook nooit de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ... over, maar vullen ze enkel aan.

Vaak wordt er in de opleiding eerst een korte theoretische achtergrond gegeven, daarna volgen individuele en groepsoefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten, behandelen cases ...

Ik vertelde de zorgvrijwilligers in mijn lessen dat patiënten geen peptalk verwachten.

Katlijn Willems

Voormalig lesgever bij de vrijwilligersschool

Katlijn, lesgever Vrijwilligersschool Kom op tegen Kanker