Voor vzw's als Kom op tegen Kanker is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde. Ze vormen mee het kloppend hart en de sterke schouders onder de organisatie. Samen verzetten ze bergen. Ze verdienen dan ook een professionele coaching als teken van respect voor hun vrijwilligerswerk.

Alle werknemers bij Kom op tegen Kanker die werken met vrijwilligers onderschrijven dat engagement en werken samen aan een positief vrijwilligersklimaat dat mensen met kanker en hun omgeving ten goede komt. Lees de visietekst die Kom op tegen Kanker daarover opstelde. 

Kom op tegen Kanker coacht z'n vrijwilligers op verschillende manieren:

Met resultaat

Duizenden mensen geven elk jaar het beste van zichzelf:

Actievoerders infografiek
Infografiek zorgvrijwilligers

Help je graag mee als vrijwilliger in de strijd tegen kanker? Stel je kandidaat!

 

10 actiepunten om vrijwilligerswerk nog meer te doen groeien

Omdat Kom op tegen Kanker zonder zijn vrijwilligers niet even veel bereikt zou hebben, komen we op beleidsniveau ook op voor hen. Hoe kan een sterk beleid leiden tot een meer solidaire samenleving en vrijwilligerswerk nog meer doen groeien en bloeien? Kom op tegen Kanker ziet tien concrete actiepunten voor het vrijwilligersbeleid van overheid en organisaties.

  1. Behoud een minister voor Vrijwilligerswerk en versterk het gecoördineerd beleid rond vrijwilligers nog meer.
  2. Ontwikkel een beleid voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk, die variëren in duur, regelmaat en intensiteit.
  3. Voer een overheidscampagne om meer mensen aan het 'vrijwilligen' te krijgen en zet in op de vacaturedatabank.
  4. Beschouw vrijwilligers niet als een vervanging, maar wel als een aanvulling op de professionele zorg.
  5. Organiseer opleidingen voor vrijwilligers en voor professionals om met vrijwilligers samen te werken.
  6. Werk de sociale ongelijkheid in vrijwilligerswerk weg.
  7. Waardeer de vrijwilliger, met woorden én daden.
  8. Hou vrijwilligerswerk zuiver, bescherm de vrijwilliger.
  9. Investeer in onderzoek om vrijwilligerswerk te optimaliseren.
  10. Werk beperkingen op vlak van wetgeving, statuten en administratie weg.

Lees meer in onze nota over vrijwilligerswerk en solidariteit. De nota kwam tot stand naar aanleiding van het seminarie over vrijwilligerswerk en solidariteit dat Kom op tegen Kanker op 24 april 2019 organiseerde.