Vrij van asbest

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op een gezonde leef- en werkomgeving. We informeren de bevolking over de gevaren van kankerverwekkende stoffen zoals asbest. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die ons beter beschermen tegen asbest.

Informeren

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers welke stoffen kankerverwekkend zijn voor de mens. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) deelt stoffen waarvan onderzocht werd of ze kankerverwekkend zijn voor de mens, onder in vijf groepen.

Asbest behoort tot de groep stoffen 'die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen'. Blootstelling aan asbest verhoogt onder meer de kans op mesothelioom (ook wel longvlieskanker of asbestkanker genoemd).

Kom op tegen Kanker verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de relatie tussen asbest en kanker via:

Beleid beïnvloeden

Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen die de bevolking beter beschermen tegen asbest.

Sensibiliseren

In september 2018 ondertekende Kom op tegen Kanker het charter van 'Wees alert voor asbest', de asbestcampagne van Fedris en Constructiv. De sensibiliseringscampagne richt zich zowel naar de burger als naar werknemers die met asbest in contact komen.

Het was dringend dat een dergelijke, grootschalige campagne werd opgezet. Mensen en werknemers zijn immers te weinig geïnformeerd over asbest en over de risico’s. De campagne wil informeren en bewust maken. Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.