Recht op een gezond leefmilieu

Vrij van fijn stof

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op gezonde lucht. We informeren de bevolking over de gevolgen van luchtvervuiling voor onze gezondheid en hebben daarbij extra aandacht voor fijn stof. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die ons beter beschermen tegen vervuilde lucht.

Informeren en sensibiliseren

 • Wereldwijd onderzoeken wetenschappers welke stoffen kankerverwekkend zijn voor de mens. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek  van de Wereldgezondheidsorganisatie neemt de resultaten van al die onderzoeken aandachtig onder de loep. Het agentschap deelt stoffen waarvan onderzocht werd of ze kankerverwekkend zijn voor de mens, onder in vijf groepen.
   
 • Fijn stof behoort tot de groep van stoffen 'die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen'. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker.
   
 • Kom op tegen Kanker verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de impact van fijn stof op onze gezondheid via:

 

Beleid beïnvloeden

 • Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt aan fijn stof.
   
 • We hanteren hierbij het voorzorgsprincipe: wetenschappelijke onzekerheid mag nooit een excuus zijn om geen maatregelen te nemen. Veel kankers manifesteren zich immers pas tientallen jaren na de blootstelling.
   
 • Het voorzorgsprincipe moet integraal deel uitmaken van een preventiebeleid en moet meer toegepast worden.

Samen staan we sterker

Kom op tegen Kanker voert de strijd tegen fijn stof samen met andere organisaties. Meer lezen over ons engagement bij o.a. Childproof, #dieselgate en de internationale organisatie Health & Environment Alliance .