glyfosaat

Vrij van hormoonverstorende stoffen

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op een gezond leefmilieu. We informeren de bevolking over de mogelijke gevaren van chemische stoffen voor onze gezondheid en hebben daarbij extra aandacht voor hormoonverstorende stoffen. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die de bevolking beter beschermen tegen deze stoffen.

Informeren en sensibiliseren

 

  • Wat?

Hormoonverstorende stoffen (ook hormoonverstoorders, hormoonverstorende chemicaliën of EDC’s genoemd) worden in verband gebracht met ernstige chronische ziekten, waaronder kanker. Tijdens belangrijke ontwikkelingsfasen in ons leven zijn we er extra gevoelig voor: in de baarmoeder, als klein kind en als puber. Hormoonverstoorders worden gebruikt in de industrie en in landbouwproducten. Ze zitten bovendien in huishoudelijke en andere alledaagse producten en voorwerpen. Lees meer

Kom op tegen Kanker is extra alert voor glyfosaat. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) behoort glyfosaat tot de groep van stoffen 'die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor mensen'.

  • Wat doen we ertegen?

Wetenschappelijk onderbouwde informatie verspreiden over de relatie tussen hormoonverstoorders en kanker via:

Beleid beïnvloeden

 

  • Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt aan hormoonverstorende stoffen.
     
  • We hanteren hierbij het voorzorgsprincipe: wetenschappelijke onzekerheid mag nooit een excuus zijn om geen maatregelen te nemen. Veel kankers manifesteren zich immers pas tientallen jaren na de blootstelling.
     
  • Het voorzorgsprincipe moet dan ook integraal deel uitmaken van een preventiebeleid en moet meer nog dan vandaag worden toegepast.

Samen staan we sterker

Kom op tegen Kanker voert de strijd tegen hormoonverstorende stoffen samen met andere organisaties. Meer lezen over ons engagement bij o.a. het nationale expertenplatform Childproof, het Europese samenwerkingsverband EDC Europe en de internationale organisatie Health & Environment Alliance.