Vrij van asbest

Gezonde leefomgeving

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op een gezonde leef- en werkomgeving. We informeren de bevolking over de gevaren van kankerverwekkende stoffen zoals asbest. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die ons beter beschermen tegen asbest.

Hoe willen we dat doen?

  • Beleid beïnvloeden

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door via beleidswerk asbest als veroorzaker van kanker aan te pakken. Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt aan asbest. Lees ook onze blogs:

Asbest
 
  • Informeren en sensibiliseren

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers welke stoffen kankerverwekkend zijn voor de mens. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) deelt stoffen waarvan onderzocht werd of ze kankerverwekkend zijn voor de mens, onder in vijf groepen. 

Asbest behoort tot de groep stoffen 'die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen'. Blootstelling aan asbest verhoogt onder meer de kans op mesothelioom (ook wel longvlieskanker of asbestkanker genoemd). 

Kom op tegen Kanker verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de relatie tussen asbest en kanker: 

 

  • Financiering van preventieprojecten 

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die het risico op kanker sterk kunnen terugdringen. 

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. We werken samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities, want SAMEN staan we sterker. Lees hier meer.