Recht op een rookvrije leefwereld

Tien actiepunten voor een rookvrij België

Onder impuls van Kom op tegen Kanker en andere organisaties hebben de beleidsverantwoordelijken in België al heel wat maatregelen genomen die bijdragen tot een rookvrijere samenleving. Toch laten ze nog heel wat kansen liggen. Er kan en moet volgens ons nog veel meer gebeuren in de strijd tegen roken en meeroken.

Kom op tegen Kanker blijft streven naar:

  1. Een accijnzenbeleid dat de consumptie van gewone sigaretten en roltabak ontmoedigt.
  2. Een volledig verbod op tabaksreclame op de verkoopplaats.
  3. Een verbod op het zichtbaar presenteren en uitstallen van tabaksproducten.
  4. Minder verkooppunten van tabaksproducten en geen tabaksautomaten meer.
  5. Neutrale verpakkingen voor tabaksproducten.
  6. In heel België een wettelijk verbod op roken in de auto als minderjarigen meerijden.
  7. Een hogere minimumleeftijd voor de aankoop van tabak: van 16 naar 18 jaar.
  8. Goedkopere rookstopmedicatie voor de meest kwetsbare groepen rokers.
  9. Overheidssteun voor grote rookstopcampagnes (zoals Stoptober in Nederland of #MoisSansTabac in Frankrijk).
  10. Maatregelen om rookgedrag in films en series te ontmoedigen.

Kom op tegen Kanker voert de strijd tegen roken en meeroken samen met het Consortium Tabak, de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en diverse Europese en internationale coalities. Meer lezen over onze samenwerking met andere gezondheidsorganisaties.

 

Zeer brede steun voor een rookvrije toekomst

Samen met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving heeft Kom op tegen Kanker op 22 maart 2019 een debat georganiseerd over een rookvrije samenleving. In aanloop naar de verkiezingen bepleiten we een doortastend antitabaksbeleid dat kinderen het recht garandeert om rookvrij op te groeien en legden we onze maatregelen voor aan alle partijen. We zijn verheugd om onze maatregelen in hun verkiezingsprogramma’s te zien terugkomen.

Scorebord: welke partij staat achter welke antitabaksmaatregel