European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

EORTC is een belangrijke speler in het internationaal academisch kankeronderzoek. Het onderzoek dat EORTC coördineert en uitvoert, volgt de filosofie van Kom op tegen Kanker: patiëntgerichte, niet-commerciële en academische studies. Denk aan onderzoek

  • naar therapieën voor zeldzame tumoren;
  • dat verschillende behandelingsopties vergelijkt;
  • naar de bijwerkingen van behandelingen enz.

Kom op tegen Kanker financiert een specifiek project rond radiotherapie van EORTC met 28.000 euro in 2018. Daarnaast steunen we het datamanagement van verschillende internationale studies zodat de organisatie de resultaten centraal kan verwerken. Jaarlijks ontvangt EORTC daarvoor 150.000 euro.