Kanker voorkomen door de vermijdbare oorzaken van de ziekte aan te pakken: dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft. Daarom financieren we projecten rond kankerpreventie en de vroegopsporing van kanker.

Kom op tegen Kanker doet jaarlijks een thematische oproep voor preventieprojecten.  In de volgende jaren wil Kom op tegen Kanker, naast roken, inzetten op de thema’s alcohol, overgewicht/obesitas, fijn stof en hormoonverstorende stoffen, omdat dat belangrijke risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van kanker.
Kom op tegen Kanker ondersteunt in 2022 projecten die onderzoek doen naar :

  • alcohol 
  • overgewicht/obesitas
  • fijn stof
  • hormoonverstorende stoffen

Naast het voorkomen van kanker door een aangepaste leefstijl en leefomgeving is ook het vroeg opsporen van kanker zeer belangrijk. Daarom wil Kom op tegen Kanker investeren in innovatieve strategieën van vroegopsporing.  
Kom op tegen Kanker ondersteunt in 2022 projecten die onderzoek doen naar:

  • het uittesten van de implementeerbaarheid van nieuwe screenings(methoden)
  • het in kaart brengen van het maatschappelijk draagvlak voor (genetische) screenings
  • het valideren van nieuwe/aangepaste protocols
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van vroegopsporing

Voor onderzoeken over vroegopsporing is een belangrijke voorwaarde dat er steeds transparant gecommuniceerd wordt over de voor- en nadelen ervan. 

Met deze oproep beogen we projecten die:

  • een nieuwe interventie uittesten om de kankerpreventie en vroegopsporing te bevorderen en/of mensen te sensibiliseren en te informeren over mogelijke oorzaken van kanker,
  • de mogelijkheid bieden aan Kom op tegen Kanker om met de resultaten van het onderzoek te ijveren bij overheden voor veranderingen aan de wetgeving, zodat het risico op kanker bij de bevolking verlaagt.

Met deze oproep beogen we geen fundamenteel onderzoek.

4

op de 10 kankers hebben een oorzaak die te vermijden is.

 

13.000

Belgen sterven elk jaar door het gebruik van tabak.

 

3

op de 10 Vlamingen kent de voor- en nadelen van de vroegopsporing van kanker.

 

9,5

op de 10 Vlamingen woont in een gebied waar te veel fijn stof is, aldus de WHO.