Kanker voorkomen door de vermijdbare oorzaken van de ziekte aan te pakken: dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft. Daarom financiert de organisatie projecten rond een gezonde leef- en werkomgeving en de vroegopsporing van kanker.

De preventieprojecten die Kom op tegen Kanker steunt, zijn een samenwerking tussen een (academische) onderzoeksinstelling, het werkveld en de doelgroep tot wie het project zich richt. Met de resultaten sporen we de Vlaamse, federale en Europese overheden aan om hun burgers beter te beschermen. 

We ondersteunen preventieprojecten die 

 • de impact van een ongezonde leef- en werkomgeving op de ontwikkeling van kanker onderzoeken. Denk aan luchtvervuiling (fijn stof), hormoonverstorende stoffen, beroepsgerelateerde kankers ….
 • innovatieve screeningsstrategieën om mensen met een verhoogde kans op kanker of mensen met kanker vroegtijdig op te sporen. Daarbij is informatie verstrekken over de voor- en nadelen essentieel.
   

De preventieprojecten kunnen zich richten tot de algemene bevolking of specifiek tot kwetsbare groepen zoals (ongeboren) kinderen, ouderen, personen met hart-, vaat- of longaandoeningen of mensen met een beroep dat vermoedelijk een verhoogd kankerrisico inhoudt. Projecten die zich richten op moeilijker te bereiken doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond worden aangemoedigd. 

 • Het doel van het project is om een grote en langdurige gezondheidswinst te bekomen door het risico op kanker te verminderen en/of kankersterfte te doen dalen.
 • Op het einde van het project verwachten we dat er: 
  • nieuwe gegevens beschikbaar zijn om een methodiek te ontwikkelen, om burgers te informeren of aan beleidswerk te doen of 
  • een nieuwe methodiek ontwikkeld wordt of
  • een bestaande methodiek geïmplementeerd en geëvalueerd wordt.
 • De aanvrager moet een consortium vormen waarbij zowel een onderzoeksinstelling, een organisatie uit het werkveld als de doelgroep structureel betrokken is bij de start, de uitvoering en de evaluatie van het project. 
 • De projectverantwoordelijke kan zowel iemand uit de onderzoeksinstelling als uit het werkveld zijn. 
 • Kom op tegen Kanker hecht veel waarde aan de burgerparticipatie en ieder project wordt beoordeeld door een expertencommissie en een burgercommissie. 
 • Er kan zowel voor de onderzoekspartner als voor het werkveld financiering worden aangevraagd. 
 • Een onderzoeksproject duurt in principe maximaal vier jaar. Afwijkingen van die maximale projectduur dienen grondig gemotiveerd te worden.
 • Het maximale budget per onderzoeksproject is 400.000 euro.
 • Deadline indiening: 28 mei 2021 (uiterlijk middernacht)
 • Vragen? Contacteer ons op infoprev@komoptegenkanker.be

4

op de 10 kankers hebben een oorzaak die te vermijden is.

 

13.000

Belgen sterven elk jaar door het gebruik van tabak.

 

3

op de 10 Vlamingen kent de voor- en nadelen van de vroegopsporing van kanker.

 

9,5

op de 10 Vlamingen woont in een gebied waar te veel fijn stof is, aldus de WHO.