Preventieprojecten en -onderzoek

Wat is de impact van stoffen zoals pesticiden op onze gezondheid? Kom op tegen Kanker wil meer inzicht bekomen in die stoffen door preventieprojecten te financieren. Met de resultaten kunnen we de Vlaamse, federale en Europese overheid aansporen om ons beter te beschermen.

Kom op tegen Kanker ijvert voor strengere regels voor kankerverwekkende en chemische stoffen, zoals fijn stof, hormoonverstorende stoffen en pesticiden. Omdat de impact van die stoffen onvoldoende wetenschappelijk gedocumenteerd is, financiert de organisatie projecten, wetenschappelijk onderzoek en vormings- en sensibiliseringsinitiatieven die tot een betere kankerpreventie leiden.

Zo willen we een rookvrije samenleving, een gezonde leefomgeving en een kritische kijk op screenings bevorderen. Door preventieprojecten en -onderzoek te financieren komt Kom op tegen Kanker dus op voor het recht op een gezonde leefwereld.

Door preventieprojecten te financieren wil Kom op tegen Kanker een voortrekker zijn in kankerpreventie.

Letty Vannoppen

Diensthoofd Preventie en Vroegopsporing, Kom op tegen Kanker

De onderzoeken en initiatieven worden door externe organisaties uitgevoerd. Kom op tegen Kanker financiert ze pas nadat ze - net als andere projecten en onderzoek dat we financieren - goedgekeurd werden door een commissie van experts.

De preventieprojecten en -initiatieven kunnen erg van elkaar verschillen. Denk aan een wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in onze voeding of een juridisch onderzoek over de uitbreiding van het rookverbod.

Projectoproep: risico's blootstelling aan roet

Momenteel financieren we onderzoek dat een beter inzicht geeft in de risico’s van de blootstelling aan roet. Het kan gaan om onderzoek naar concentratie van roet (zowel in buitenlucht als interne blootstellingsmerkers) of om onderzoek naar het verband tussen de blootstelling aan roet en veranderingen in het DNA.

Call: mei 2018 | Deadline: 31 augustus 2018, 23.59 uur

18

keer meer mensen sterven in België aan de gevolgen van luchtvervuiling dan door verkeersongevallen.

 

11.000

Door luchtvervuiling sterven elk jaar 11.000 mensen in België.

 

2012

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt dieselroet sinds 2012 als kankerverwekkend.

 

0

Op basis van de huidige inzichten is er geen veilige drempelwaarde waaronder de blootstelling zonder effect is.