Preventieprojecten en -onderzoek

Wat is de impact van stoffen zoals pesticiden op onze gezondheid? Kom op tegen Kanker wil meer inzicht bekomen in die stoffen door preventieprojecten te financieren. Met de resultaten kunnen we de Vlaamse, federale en Europese overheid aansporen om ons beter te beschermen.

Kom op tegen Kanker ijvert voor strengere regels voor kankerverwekkende en chemische stoffen, zoals fijn stof, hormoonverstorende stoffen en pesticiden. Omdat de impact van die stoffen onvoldoende wetenschappelijk gedocumenteerd is, financiert de organisatie projecten, wetenschappelijk onderzoek en vormings- en sensibiliseringsinitiatieven die tot een betere kankerpreventie leiden.

Zo willen we een rookvrije samenleving, een gezonde leefomgeving en een kritische kijk op screenings bevorderen. Door preventieprojecten en -onderzoek te financieren komt Kom op tegen Kanker dus op voor het recht op een gezonde leefwereld.

Door preventieprojecten te financieren wil Kom op tegen Kanker een voortrekker zijn in kankerpreventie.

Letty Vannoppen

Diensthoofd Preventie en Vroegopsporing, Kom op tegen Kanker

De onderzoeken en initiatieven worden door externe organisaties uitgevoerd. Kom op tegen Kanker financiert ze pas nadat ze - net als andere projecten en onderzoek dat we financieren - goedgekeurd werden door een commissie van experts.

De preventieprojecten en -initiatieven kunnen erg van elkaar verschillen. Denk aan een wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in onze voeding of een juridisch onderzoek over de uitbreiding van het rookverbod.

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten

Kom op tegen Kanker lanceert een oproep voor onderzoeksprojecten die:

  1. het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit, verminderen.
  2. het meeroken van werknemers die in een privé-omgeving werken, verminderen. Denk aan mensen die in instellingen of bij mensen thuis werken, burgers in de (semi-) publieke (half/open) ruimtes, en burgers in de privé-omgeving.
  3. het aantal jongeren dat rookt, verminderen.

Over die drie operationele doelstellingen lees je meer in het vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker.

Criteria voor aanvragen
  • Het onderzoeksproject moet aansluiten bij een of meerdere doelstellingen van de oproep.
  • Het onderzoeksproject moet een directe toepasbaarheid en impact hebben op minstens een van de doelstellingen van de oproep.
  • De projectaanvragers moeten aantoonbare wetenschappelijke expertise hebben en het project moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  • Stakeholders/actoren moeten worden betrokken bij het project als partner. In de aanvraag moet duidelijk worden omschreven hoe ze betrokken zullen worden. Die betrokkenheid moet voor zowel het project als de stakeholders/actoren een meerwaarde zijn.

Deadline indiening: 14 juni 2019 (uiterlijk middernacht)

 

18

keer meer mensen sterven in België aan de gevolgen van luchtvervuiling dan door verkeersongevallen.

 

11.000

Door luchtvervuiling sterven elk jaar 11.000 mensen in België.

 

2012

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt dieselroet sinds 2012 als kankerverwekkend.

 

0

Op basis van de huidige inzichten is er geen veilige drempelwaarde waaronder de blootstelling zonder effect is.