Preventieprojecten en -onderzoek

Kanker voorkomen door de vermijdbare oorzaken van de ziekte aan te pakken: dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft. Daarom financiert de organisatie projecten en onderzoeken rond een rookvrije wereld, een gezonde leefomgeving en levensstijl. Met de resultaten sporen we de Vlaamse, federale en Europese overheden aan om hun burgers te beschermen.

We ondersteunen projecten die onderzoek doen naar

 • een rookvrije wereld. Projecten die ervoor zorgen dat minder mensen roken en meeroken, dat kinderen tabaksvrij kunnen opgroeien of dat jongeren van de sigaret blijven. Daarnaast financiert Kom op tegen Kanker projecten die een rookvrije werk- en leefomgeving en rookvrije sport- en ontspanningscentra bevorderen.
 • de gevolgen van een ongezonde levensstijl en een ongezonde leefomgeving op de ontwikkeling van kanker. Denk aan luchtvervuiling, overmatig alcoholgebruik of onder de zonnebank gaan.
 • beroepsgerelateerde kankers.
 • hoe mensen aangezet kunnen worden tot een gezonde levensstijl en hoe de leefomgeving verbeterd kan worden.
 • de voor- en nadelen van de screeningsmethodes en hoe de bevolking evenwichtig geïnformeerd kan worden over die voor- en nadelen.
 • vroegtijdige opsporing en hoe die verbeterd kan worden.

Onderzoeksprojecten en kleinschaligere preventie-initiatieven kunnen zich richten tot de algemene bevolking of tot kwetsbare groepen, zoals (ongeboren) kinderen, ouderen, personen met hart-, vaat- of longaandoeningen of op mensen met bepaalde beroepen. Ook onderzoeksprojecten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen zijn welkom. Denk aan mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden of allochtone afkomst.

Kom op tegen Kanker lanceert twee oproepen voor projecten die de organisatie helpt om haar doelstellingen inzake kankerpreventie en vroegopsporing te bereiken.

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten rond preventie en vroegopsporing

 • Zowel epidemiologisch als interventieonderzoek worden gefinancierd.
 • De doelgroep nauw betrekken in het onderzoeksproject wordt sterk aanbevolen.
 • Een onderzoeksproject duurt in principe maximaal vier jaar. Afwijkingen van de maximale projectduur dienen grondig gemotiveerd te worden.
 • Het maximale budget per onderzoeksproject is 500.000 euro.
 • Deadline indiening: 29 mei 2020 (uiterlijk middernacht)
 • Vragen? Contacteer ons op infoprev@komoptegenkanker.be

4

op de 10 kankers hebben een oorzaak die te vermijden is.

 

13.000

Belgen sterven elk jaar door het gebruik van tabak.

 

3

op de 10 Vlamingen kent de voor- en nadelen van de vroegopsporing van kanker.

 

9,5

op de 10 Vlamingen woont in een gebied waar te veel fijn stof is, aldus de WHO.