Preventieprojecten en -onderzoek

Kanker voorkomen door in te spelen op de vermijdbare oorzaken van de ziekte. Dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft. Daarom financieren we projecten en onderzoek die inzicht verschaffen in de impact van stoffen zoals pesticiden, roet enz. en andere oorzaken van kanker. Met de resultaten kunnen we de Vlaamse, federale en Europese overheid aansporen om ons beter te beschermen.

Kom op tegen Kanker financiert onderzoek, projecten vormings- en sensibiliseringsinitiatieven die een rookvrije samenleving of een gezonde leefomgeving bevorderen of mensen informeren over de voor- en nadelen van vroegopsporing. Zo willen we opkomen voor het recht op een gezonde leefwereld.

Door preventieprojecten te financieren wil Kom op tegen Kanker meer inzicht krijgen in hoe we kunnen opkomen voor het recht op een gezonde leefwereld.

Hedwig Verhaegen

Directeur Externe Projecten, Kom op tegen Kanker

De onderzoeken en initiatieven worden door externe organisaties uitgevoerd. Kom op tegen Kanker financiert ze pas nadat ze - net als andere projecten en onderzoek dat we financieren - goedgekeurd werden door een commissie van experts.

De preventieprojecten en -initiatieven kunnen erg van elkaar verschillen. Denk aan een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van luchtvervuiling op ongeboren kinderen of een juridisch onderzoek over de uitbreiding van het rookverbod.

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten

Kom op tegen Kanker lanceert een oproep voor onderzoeksprojecten die:

  1. het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit, verminderen.
  2. het meeroken van werknemers die in een privé-omgeving werken, verminderen. Denk aan mensen die in instellingen of bij mensen thuis werken, burgers in de (semi-) publieke (half/open) ruimtes, en burgers in de privé-omgeving.
  3. het aantal jongeren dat rookt, verminderen.

Over die drie operationele doelstellingen lees je meer in het vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker.

Criteria voor aanvragen
  • Het onderzoeksproject moet aansluiten bij een of meerdere doelstellingen van de oproep.
  • Het onderzoeksproject moet een directe toepasbaarheid en impact hebben op minstens een van de doelstellingen van de oproep.
  • De projectaanvragers moeten aantoonbare wetenschappelijke expertise hebben en het project moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  • Stakeholders/actoren moeten worden betrokken bij het project als partner. In de aanvraag moet duidelijk worden omschreven hoe ze betrokken zullen worden. Die betrokkenheid moet voor zowel het project als de stakeholders/actoren een meerwaarde zijn.

Deadline indiening: 14 juni 2019 (uiterlijk middernacht)

 

4

op de 10 kankers hebben een oorzaak die te vermijden is.

 

13.000

Belgen sterven elk jaar door het gebruik van tabak.

 

3

op de 10 Vlamingen kent de voor- en nadelen van de vroegopsporing van kanker.

 

9,5

op de 10 Vlamingen woont in een gebied waar te veel fijn stof is, aldus de WHO.